BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siatkowski Jacek (Agencja Profile)
Tytuł
Wpływ działań public relations w projektach Phare na wyniki referendum europejskiego w województwie śląskim
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, 2011, s. 327-346, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Program PHARE, Restrukturyzacja gospodarki, Restrukturyzacja regionów, Zasoby ludzkie, Referendum
Public relations, PHARE Programme, Economic restructuring, Regional restructuring, Human resources, Referendum
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wybranych projektów Phare z zakresu tzw. rozwoju zasobów ludzkich (RZL) w województwie śląskim w ostatnim okresie realizacji programu, tj. w latach 1999-2003, towarzyszących im kampanii public relations oraz ich wpływu na osiągnięcie bardzo wysokiego poparcia - na tle kraju - dla idei integracji Polski z Unią Europejską, wyrażonego w referendum akcesyjnym w 2003 roku.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza - podsumowanie programu. Red. A. Haber, W. Witowski. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
 2. Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002, synteza programu rządowego. Materiał roboczy Ministerstwa Gospodarki. Warszawa 1 lipca 1998.
 3. Wykaz informacji prasowych za rok 2000, materiał roboczy IMC Polska, Katowice 2000.
 4. Powiedzieli nam. "Trybuna Śląska", 31.07.2001.
 5. Hrapkowicz B.; Gdy górnik chce zostać artystą kowalem..., "Trybuna Śląska", 2.10.2001.
 6. Zasady konkursu Wakat dla górnika. "Trybuna Śląska", 20.10.2001.
 7. Chromik J.; Z odstawy do koni. "Trybuna Górnicza", 21.03.2002.
 8. Program przekwalifikowania pracowników zwalnianych z sektora węglowego w Polsce. Raport końcowy dla Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. IMC Consulting, Katowice, 22.12.2000.
 9. Program przekwalifikowań zawodowych dla osób odchodzących z sektora węglowego w Polsce. Raport końcowy dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. IMC Consulting, Katowice, luty 2003.
 10. Założenia kampanii promującej pakiet aktywizujący dła pracowników powierzchni kopalń węgla kamiennego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Phare. Materiał roboczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 11. Terms of reference for the project "Promotion campaign of the vocational activity benefits for former coal miners co-financedfrom the Phare funds". Materiał Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 12. Informacja o przebiegu kampanii promocyjnej programu UE Phare INICJATYWA. Materiał roboczy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 13. Unijne pieniądze pomogły rozwinąć własną firmę - euro sukcesu. "Dziennik Zachodni", 19.02.2003.
 14. Program nowych szans. "Trybuna Górnicza", 20.02.2003.
 15. Daj sobie szansę - rozmowa E. Grochowskiej z Markiem Kinczykiem, kierownikiem projektu w "Euroregiony", 20.05.-20.06.2003.
 16. Pierwszy program - szansa dla bezrobotnych. "Częstochowska Gazeta Gospodarczo-Rzemieślnicza" 2003, nr 14.
 17. Szansa dla kolejarzy. Miesięcznik "Jutrznia", 20.04.2003.
 18. Niećko D.: Jest szansa. "Dziennik Zachodni", 05.03.2003.
 19. Rozwój Zasobów Ludzkich - Szkolenia i poradnictwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem. Raport Końcowy, IMC Consulting, kwiecień 2004.
 20. Zanim stracą pracę. "Gazeta Żorska", 25.04.-09.05.2003.
 21. Sypuła B.: Zdążyć przed zwolnieniem. "Dziennik Zachodni", 28.05.2003.
 22. Dla zagrożonych. "Dziennik Zachodni", 3.04.2003.
 23. Zanim stracisz pracę. "Gazeta Wyborcza", 4.04.2003.
 24. Warchała M.: Przeciw bezrobociu. "Wiadomości Zagłębia", 16.12.-22.12.2003.
 25. Czas na szkolenia - najważniejsze, by znaleźć pracę lub utrzymać dotychczasową. "Dziennik Zachodni", 13.-14.12.2003.
 26. Rozkrut B.: Wyrwani z marazmu. "Nowiny Gliwickie", 12.02.2004.
 27. Ucz się człowieku, ucz. "Życie Mysłowic", 15.04.2003.
 28. Zmień profesję. "Kurier Żorski" 2003, nr 4.
 29. Śląski Program Doskonalenia Kadr - Szkolenia dla pracowników MSP. Raport Końcowy. Danish Technological Institute i Partnerzy, Katowice 2004.
 30. Jabłoński M.: Polskie referendum akcesyjne. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 31. Pszczółkowska D.: Sławomir Wiatr zaplanował kampanię rządową. Unia dla Kowalskiego. "Gazeta Wyborcza", 15.04.2002.
 32. Niklewicz K.; Jak promować? Raport Polska - Unia Europejska. "Gazeta Wyborcza", 15.06.2000.
 33. Pszczółkowska D.; Kampania w rodzinie - wywiad z dr Elżbietą Skotnicką-Illasiewicz. "Gazeta Wyborcza", 9.06.2000.
 34. Osobno informacja - osobno propaganda. "Rzeczpospolita", 22.11.2001.
 35. Niklewicz K.; Niewiadomości uniojne. "Gazeta Wyborcza", 2.04.2002.
 36. Szczurowska T.: Społeczny odbiór kampanii informacyjnej na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. "Monitor Integracji Europejskiej" 2003, nr 65.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu