BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc-Rogalska Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Kreacja wartości przez spółki notowane na GPW w Warszawie
Value Creation by the Listed Companies of the Stock Exchange in Warsaw
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 361-370, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Spółki giełdowe, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Wartość dla akcjonariuszy, Koniunktura giełdowa
Value creation, Stock market companies, Creating company's value, Shareholder Value (SHV), Stock market outlook
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia, czy i wjakim zakresie spółki notowane na GPW w Warszawie tworzą wartość, zwłaszcza dla akcjonariuszy. W okresie korzystnej koniunktury giełdowej wzrasta liczba spółek giełdowych, które tworzą wartość dla akcjonariuszy poprzez pomnażanie kapitału własnego oraz wzrost wartości rynkowej akcji i wypłaty dywidend. Pogorszenie się w 2007 roku koniunktury na GPW w Warszawie wywarło niekorzystny wpływ na zdolność spółek do kreacji wartości. Dla wielu polskich spółek jest charakterystyczna duża zmienność dynamiki budowania wartości, co wskazuje na niestabilność strategii kreacji wartości oraz duże uzależnienie od koniunktury.(abstrakt oryginalny)

The aim of this project is to determine whether the listed companies of the Warsaw stock exchange create value, especially for their shareholders, and means by which they generate it. During the times of economic prosperity there is an increase in the number of listed companies that create value for their shareholders through multiplication of their own capital, increases in the price of shares and through dividends. The downturn experienced by the stock exchange market in Warsaw in 2007 had a negative impact on listed companies' ability to create value. Many Polish businesses are characterised by very changeable capability for value creation, which is indicative of an unstable value creation strategy and a strong reliance on wider economic circumstances.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Cwynar A., Cwynar W.: EVA i wartość przyszłego wzrostu. Casus Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 3.
 2. Cwynar A., Cwynar W.: Kreacja wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 12.
 3. Cwynar A., Cwynar W.: Stopa zwrotu i koszt kapitału - najważniejsze aspekty zarządzania wartością dla akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.
 4. Dudycz T.: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Studia i  Monografie nr 143. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 5. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
 6. Grzegorzewski Z.: Budowanie wartości firmy dla akcjonariuszy. "CEO - Magazyn Top Menedżerów" 2007, nr 11, http://www.ceo.cxo.pl, stan na 24.10.2008.
 7. Grzegorzewski Z.: Druga edycja Rankingu TOP TSR. "CEO - Magazyn Top Menedżerów" 2008, nr  9, http://www.idg.pl, stan na 28.10.2008.
 8. Jeżak J, Bohdanowicz L.: Struktura i formy sprawowania władzy w polskich spółkach akcyjnych w ocenie przewodniczących rad nadzorczych badanych spółek. W: Red. J. Jeżak. Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 9. Orzechowski R.: Tajemnica sukcesu. "CEO - Magazyn Top Menedżerów" 2008, nr 7-8, http:// www.idg.pl, stan na 28.10.2008.
 10. Skoczylas W., Niemiec A.: Mierniki monitorowania wartości przedsiębiorstwa. W: Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. Red. W. Skoczylas. W. PWE, Warszawa 2007.
 11. Skoczylas W.: Formuła obliczania ekonomicznej wartości dodanej zagrożeniem czy szansą w  zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Szczecin 2005, nr 397.
 12. Sobotnik R.: Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy. "CEO - Magazyn Top Menedżerów" 2008, nr 7-8, http://www.idg.pl, stan na 28.10.2008.
 13. Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2007.
 14. Szewc-Rogalska A.: Nierówności z pozycji interesów akcjonariuszy mniejszościowych. "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 10.
 15. Szewc-Rogalska A.: Problemy nadzoru korporacyjnego w skoncentrowanych strukturach własności. W: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Red. S. Rudolf. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 16. Zarzecki D., Byrka-Kita K.: Propozycja procedury szacowania kosztu kapitału własnego uwzględniającej specyfikę rynków wschodzących (część 1). "Biuletyn e-rachunkowość" 2005, nr 1, http:// www.e-rachunkowosc.pl, stan na 15.07.2008.
 17. Zarzecki D.: Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo w procesie przemian otoczenia. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu