BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdanowicz Leszek (Uniwersytet Łódzki), Jeżak Jan (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Własność menedżerska a wyniki finansowe polskich spółek publicznych
Managerial Ownership and Firm Performance in Polish Public Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 405-416, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Teoria agencji, Struktura własnościowa, Menedżer
Stock market companies, Agency theory, Ownership structure, Manager
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W niniejszym artykule opisane zostały wyniki badań na temat związków pomiędzy własnością menedżerską a wynikami finansowymi spółek. Między innymi stwierdziliśmy, że udział członków zarządów w strukturach własnościowych wpływa pozytywnie na stopę wzrostu aktywów razem. Nasze obserwacje mają swoje oparcie w teorii agencji. Zgodnie z nią, znaczący udział członków zarządów w strukturach własnościowych jest mechanizmem motywującym ich do rozwoju spółki, gdyż jej wielkość jest skorelowana z wynagrodzeniami i osobistym prestiżem menedżerów.(abstrakt oryginalny)

This study examines how managerial ownership affects the firm performance. We find positive evidence between managerial ownership and rate of growth of total assets. Our findings are supported by agency theory. According to this concept high ownership concentration in the hands of managers motivates them to increase company size, because it is strongly correlated with their remuneration and personal prestige.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M.: Mechanizmy corporate governance współkach giełdowych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 2. Berle A., Means G.: The Modern Corporation and Private Property. Commerce Clearing House, New York 1932.
 3. Cambell K., Jeżak J., Bohdanowicz L.: Board of Directors Remuneration and Firm Performance: Evidence from Polish listed companies. W: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 4. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. PWN, Warszawa 2000.
 5. Demsetz H., Lehn K.: The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences. "Journal of Political Economy" 1985.
 6. Eisenhardt K.: Agency Theory: An Assessment and Review. "Academy of Management Review" 1989, nr 1.
 7. Fama E.: Agency Problems and the Theory of the Firm. "Journal of Political Economy" 1980, nr 2.
 8. Gadhoum Y.: Potential Effects of Managers Entrenchment and Shareholdings on Competitiveness. "European Journal of Operational Research" 1999.
 9. Gadhoum Y., Noiseux M.-H., Zeghal D.: Demystifying the Illusion of the Positive Effects of Ownership Concentration of Corporate Performance. "Investment Management and Financial Innovations" 2005, nr 4.
 10. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe - teoria i praktyka. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 11. Harris M., Raviv A.: Some Results on Incentive Contracts with Application to Education and Em ployment, Health Insurance, and Law Enforcement. "American Economic Review" 1978, nr 1.
 12. Jensen M., Meckling W.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics" 1976.
 13. Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. PWN, Warszawa 1999.
 14. Johnson S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A.: Tunneling. NBER Working Papers 7523, National Bureau of Economic Research, 2000.
 15. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Yishny R.: Law and Finance. "Journal of Political Economy" 1998, nr 6.
 16. Leszczyński Z., Skowronek-Milczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Difin, Warszawa 2000.
 17. Morck R., Shleifer A., Yishny R.W.: Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis. "Journal of Financial Economics" 1988.
 18. Oviatt B.: Agency and Transaction Cost Perspectives on the Manager-shareholder Relationship: I centives for Congruent Interest. "Academy of Management Review" 1988, nr  2.
 19. Palmer J.: The Profit-performance Effects of the Separation of Ownership from Control in Large U.S. Industrial Corporations. "The Bell Journal of Economics and Management Science" 1973, nr 1.
 20. Ross S.: The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. "American Economic Review" 1973, nr 2.
 21. Shim J.K., Siegel J.G.: Dyrektor finansowy. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 22. Sierpińska W., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 23. Yeblen T.: Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The case of America. Geor ge Allen & Unwin Ltd., London 1924.
 24. Williamson O.: The Firm as a Nexus of Treaties: An Introduction. W: M. Aoki, B. Gustafsson, O. Williamson: The Firm as a Nexus of Treaties. Sage Publications, London 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu