BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Nakłady i czynniki kształtujące poziom inwestycji w przedsiębiorstwach rolniczych
Inputs and Factirs Determining the Level of Investments In Agricultural Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 417-426, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Inwestycje
Agriculture, Agricultural enterprises, Investment
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań czynników determinujących poziom nakładów inwestycyjnych ogółem w przedsiębiorstwach rolniczych. Badania dotyczyły 67 przedsiębiorstw rolniczych, w których zebrano dane o poziomie inwestycji i podziale zysku za lata 2001-2007. Przeprowadzono analizę korelacji oraz zbudowano model panelowy o stałych efektach. Stwierdzono silne powiązania między poziomem nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach rolniczych a ich skalą działalności. Zaobserwowano także zróżnicowanie procesu inwestycyjnego w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw. Stwierdzono, że decyzje o podziale zysku determinują poziom nakładów inwestycyjnych ogółem(abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the researches on specific factors determining the level of investment inputs in the agricultural companies. The research based on 67 companies has been executed for the years 2001-2007. There were the correlation analysis applied and the panel model with the fixed effects was developed too. The strong correlation between the level of investment inputs and the scalę of activity was confirmed. The research shows also the differentiation of investment process, which depends on the legal and organization form of the company. The research hypothesis that the level of investment inputs is influenced by the decisions how to divide the profit was verified positively.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Adamczyk J.: Podział wyniku finansowego. Rachunkowość ZR/2005.
 3. Ciecieląg J.: Podstawowe metody analizy danych panelowych, www.coin.wne.uw.edu.pl, 2008.
 4. Franc J.: Struktura kapitału w procesie rozwoju przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 5. Franc-Dąbrowska J.: Does the legal form determine the financial situation of farm enterprises? Forum 2008 IAMO Agri-Food Business: Global Challenges - Innovative Solutions, Haale (Saale).
 6. Franc-Dąbrowska J.: Rozdział własności od zarządzania a efektywność gospodarowania wybranymi czynnikami produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, T. 95, Z. 3/ 4, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2008.
 7. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Modigliani F., Miller M.H.: Dividend Policy, Growth and the Yaluation of Shares. "The Journal of Business" 1961, nr 4.
 9. Modigliani F., Miller M.H.: Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. "The American Economic Review" 1963, nr 3.
 10. Pawłowska M.: Rentowność a struktura rynku - wyniki badania panelowego zgodnie z modelem SCP. "Bank i Kredyt" kwiecień 2007.
 11. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i  przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Wasilewski M.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w  przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa2003.
 13. Waślicki T.: Podział zysku w spółkach kapitałowych. "Rachunkowość" 2006, nr 6.
 14. www.stat.gov.pl.
 15. Zieliński T.. Jak pokochać statystykę, czyli STATISTICA do poduszki. Wydawnictwo StatSoft, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu