BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pająk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych
Methodological Assumptions of Audit for Relational Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 261-275, Tab., bibliogr. poz. 16
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny
Accounting, Internal control, Internal audit
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Aby osiągnąć sukces gospodarczy przedsiębiorstwa nie mogą nastawiać się na walkę konkurencyjną, ale na nawiązanie uprzywilejowanych stosunków z partnerami spoza kręgu konkurentów (strategii relacyjnych). Ocena strategii relacyjnych jest przedmiotem audytu wewnętrznego. W artykule zaprezentowano istotę strategii relacyjnych, organizację audytu strategicznego i metody audytu strategii relacyjnych. (abstrakt oryginalny)

In order that an economic success of an entity could be achieved, entities can not be disposed toward a competition fight, but toward creating privileged relations with partners from outside the competitors group (relational strategies).The assessment of relational strategies is the object of internal audit. The paper presents the essence of relational strategies, organization of strategic audit and methods of audit for relational strategies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Garrette B., Dussauge ?.: Strategie aliansów rynku. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996.
 2. Griffm, R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 3. Gugler P.: Building Transnational AlUances to Create Competitive Advantage. "Long Rangę Planning", 1992, 2.
 4. Hung C. L.: Strategie AUiances between Canada and the Newly Industrialized Countries of Pacific Asia "Management International Review",1992, 4.
 5. Krupski R.: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody,[red:]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 6. Lisiński M.: Metody planowania strategicznego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 7. Lisiński M.: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego,[red:]. Wyższa Szkoła Biznesu w dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.
 8. Lorange P., Ross J., Bronn P.: Building Successful Strategie AUiances, "Long Range Planning", 1992, 12.
 9. Murray E. A., Mahoń J. E.: Strategie Aliances: Gateway to the New Europe?, "Long Range Planning", 1993, 8.
 10. Nalepka A., Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993.
 11. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 12. Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 13. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 14. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 15. Thommen J. P.: Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre, Treuhand-Kammer, Ziirich 1993.
 16. Wesołowski W. J.: Modele decyzyjne rozwoju techniki, PWN, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu