BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Audyt oprogramowania komputerów
Audit of Computers Software
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 277-285, Bibliogr. poz. 7
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Oprogramowanie komputerowe, Audyt wewnętrzny
Accounting, Computer software, Internal audit
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Audyt oprogramowania polega na zebraniu i analizie informacji dotyczących zarówno komputera jak i oprogramowania na nim zainstalowanego. Pozyskane dane pozwalają ocenić jakie aplikacje są lub były zainstalowane na danej jednostce roboczej bądź też serwerze. Prawidłowo przeprowadzony audyt oprogramowania - poza weryfikacją legalności - pozwala uzyskać szeroką wiedzę o sposobie wykorzystania komputerów i oprogramowania w firmie.(abstrakt oryginalny)

The audit of software involves gathering and analysis of information concerning both the computer and the programmes installed in the computer. Data obtained allow to evaluate which applications are or were installed in a given working unit or server. A property carried out audit of the software- except for the verification of legality- allows to obtain broad knowledge on the method of computer use and the software available in the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Audyt_informatyczny
  2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
  3. http://www.promedia.iap.pl
  4. Szymańska H.: Planowanie audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewcz, Difin, Warszawa 2007
  5. Tyczyńska-Osińska A., Badanie wartości niematerialnych i prawnych, "Rachunkowość" nr 3/8/2007
  6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.
  7. Winiarska K., Radawiecka E., Foremna-Pilarska M.: Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ujęcie rachunkowe i podatkowe, ODDK Sp. z O.O., Gdańsk 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu