BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Inwestycje na rynku akcji w czasie bessy
Stock Investmets in Bessa
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 73-82, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Rynek akcji, Ryzyko
Investment, Equity market, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestycje na rynku akcji w okresie bessy są bardzo ryzykowne, a niepewność co do efektu ta­kiej inwestycji jest szczególnie duża. Celem tego artykułu jest próba weryfikacji procedury budowy portfela akcji notowanych na GPW w Warszawie na okres inwestycyjny 18 miesięcy (styczeń 2009- lipiec 2010), a także opis dylematów, z jakimi musi zmierzyć się inwestor. Szukałem firm, które by ostatnie dwa lata, czyli 2007 i 2008, przetrwały, uniknąwszy drastycznej przeceny, a także by ich for­macje cenowe z 2008 roku wskazywały na możliwość wejścia lub kontynuacji trendu wzrostowego. Do tego celu posłużyłem się klasyczną analizą techniczną, która polegała na analizie wykresów prze­biegu cen akcji i próbach identyfikacji linii trendu, poziomów oporu lub wsparcia. Kolejnym elemen­tem wyboru była analiza ilościowa. Miary ilościowe w analizowanym okresie dawały odmienne wska­zówki, spółki znajdujące się wkorzystanej sytuacji technicznej (HTL Strefa i Mediatel) cechowały się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym i niską oczekiwaną stopą zwrotu. Jednakże krótszy okres ana­lizy danych wykazywał ich atrakcyjność inwestycyjną mierzoną wskaźnikami Sharpea i Traynora. Dy­namika wzrostu przychodów ze sprzedaży wytypowanych przedsiębiorstw była bardzo zadowalająca. Czynnikiem, jaki zdecydował o strukturze portfela wtym przypadku nie była analiza ilościowa, lecz raczej analiza techniczna połączona z fundamentalną. W przypadku niekorzystnych zamian cen, ak­ceptowana strata została ustalona na 10% początkowej wartości inwestycji. Taki poziom obrony jest uzasadniony analizą techniczną, a także zbieżny ze stosunkowo niewielkimi oczekiwaniami w zakre­sie stopy zwrotu z inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Investments in stock market on bessa are very risky. Main goal of this article is describe to con- struction procedure of stocks portfolio from WSE for the 18 months (January 2009-July 2010) and problems join with it. I was looking companies which in last two years (2007 and 2008) weren't lost value and price formation from 2008 given hope for positive trend. I use diagram analyze, fundamen- tal analyze and numeric analyze. Chosen stocks it is HTL Strefa, Mediatel and Muza. Factor which decide about portfolio structure ware fundamental and technical analyze. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Tarczyński W. : Rynki kapitałowe - metody ilościowe. Vol. 1 i 2, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
  2. Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa 1996.
  3. Luenberger D.G.: Teoria inwestycji finansowych. PWN, Warszawa 2003.
  4. Murphy J.J.: Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-Press, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu