BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudny Włodzimierz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zachowania stadne i kaskady informacyjne na rynkach finansowych
Herding ANF Informational Cascades in Financial Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 91-98, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Konwergencja, Zachowania rynkowe, Zachowania stadne
Financial markets, Convergence, Market behaviour, Herding behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczególnie interesującym przypadkiem mechanizmów konwergencji zachowań na rynkach fi­nansowych jest zjawisko kaskady informacyjnej. Ojednostce mówi się, iż znajduje się wkaskadzie informacyjnej, jeśli, biorąc pod uwagę obserwację zachowania innych jednostek (np. ich słów, dzia­łań, wyników działań), jej własne działanie nie zależy od wewnętrznych (prywatnych) sygnałów. Wy­stępowanie kaskad jest związane z blokadą informacji. Cechami kaskady informacyjnej są: naśladow­nictwo, jednoczesność, reaktywność, paradoksalność, zależność od sekwencji. Zachowaniom naśladowczym sprzyja również fizjologia mózgu. Impulsy emocjonalne pocho­dzące zprymitywnych struktur mózgu skłaniają nas do poszukiwania informacji emitowanych przez innych. Motywują nas, by nasze odczucia i oczekiwania były dopasowane do przekonań i zachowań otaczającego nas środowiska społecznego. Im większa zbiorowość, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań stadnych. Je­śli jednostki działają i rozumują tylko w oparciu o własne siły, to częściej korygują własne błędy i po­glądy. W przypadku licznej grupy pojawia się tendencja do "przerzucenia" na innych odpowiedzial­ności za własne przemyślenia i postępowanie. Spadek/wzrost cen aktywów finansowych może wystąpić nawet w sprzyjającej/niesprzyjającej atmosferze ekonomicznej, tzn. gdy większość inwestorów odbiera pozytywne/negatywne sygnały o rynku. Dzieje się tak wtedy, gdy ignorują oni te sygnały, powielając zachowania innych uczestników rynku. Przy dużej liczbie inwestorów gwałtowność zmiany poziomów cenowych wywołana przez za­chowanie stadne będzie większa, gdyż każdy następny inwestor podejmujący decyzję ma coraz mniej­sze szanse na podjęcie innej decyzji niż pozostali. (abstrakt oryginalny)

Informational cascades constitute a particularly interesting case of behavior convergence. An in- dividual is said to be in an informational cascade if his/her actions are based on the observations of actions and payoffs of other individuals, without taking into account internal signals. The phenom- enon of cascades is linked to total or partial information blockage and is characterized by idiosyn- crasy, fragility, simultaneity, paradoxicality and path dependence. Behavior convergence is also supported by human brain physiology. Emotional impulses gener- ated by the primitive areas of human brain stimulate our search of the information disseminated by other humans. These impulses motivate us to fit our convictions and beliefs to our social environ- ment. The bigger the social group the higher probability of herding. If individuals act independently, they are more likely to take corrective actions against their own errors. However, the bigger the group of people taking actions in the same environment, the bigger the tendency to "impose" upon others the responsibility for our own misbehaviors and misbeliefs. A drop/increase of price of financial assets may occur even in positive/negative economic set- ting, i.e. when majority of investors receives positive/negative signals from the market. This will hap- pens if these signals are ignored and market participants do follow actions taken by the other. Herding is intensified with the growing number of market participants, hence under such cir- cumstances every consecutive investor has increasingly smaller chances to act differently than the other investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Banerjee A.: A simple model of herd behavior "Quarterly Journal of Economics" 1992, Vol. 107.
  2. Bikhchandani S., Hirshleifer D., Welch I.: A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. "Journal of Political Economy" 1992, Vol. 100.
  3. Hirshleifer D., Teoh S.: Herd behavior and cascading in capital markets: A review and synthesis. "Eu- ropean Financial Management" 2003, Vol. 9, nr 1.
  4. Jo H., Kim D.: Recent developments in behavioral finance. "International Journal of Business Rese­arch" 2008, Vol. 8, nr 2.
  5. Tseng K.: Behavioral finance, bounded rationality, neuro-finance, and traditional finance. "Invest- ment Management and Financial Innovations" 2006, Vol. 3, Issue 4.
  6. Welch I.: Sequential sales, leaning, and cascades. "Journal of Finance"1992, Vol. 47
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu