BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Oszustwa księgowe i próby przeciwdziałania im
Accounting Frauds and the Efforts to Prevent Them
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 111-124, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Kreatywność, Księgowość
Accounting, Fraud in the financial statements, Creativity, Bookkeeping
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie zdefiniowano pojęcie "kreatywnej rachunkowości", określono przyczyny i skalę oszustw księgowych, a także główne mechanizmy manipulowania zasobami majątkowymi i strumie­niami przychodów oraz kosztów. Przedstawiono również działania podjęte przez SEC i Kongres Stanów Zjednoczonych Amery­ki (ustawa SOX) w celu przeciwdziałania praktykom kreowania sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

The paper contains a definition of the creative accounting, the causes and the range of account- ing frauds, as well as the main methods of manipulation of the company's resources, and flows of revenues and cost. The paper also presents the actions of the Securities and Exchanges Commission and Congress (Sarbanes-Oxley Act) undertaken in order to prevent financial reporting manipulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Gut P.: Fałszowanie sprawozdań finansowych. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 6.
 2. Gut P.: Kreatywna księgowość sfałszowanie sprawozdań finansowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 3. Jackson C.W.: Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych. Wy­dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Kamela-Sowińska A.: Afery księgowe. Pięć powodów, dla których afery podobne do Enronu będą się zdarzać. "Gazeta Wyborcza" z 12.10.2002 r.
 5. Kamela-Sowińska A.: Skąd się wzięła sprawa Enronu. "Rachunkowość" 2003, nr 4.
 6. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2006.
 7. Newman P., Murray M., Eatwell J.: The New Palgrave Dictionary of Money & Finance. Macmillian Press, London 1992.
 8. Stankunowicz E.: 10 sposobów oszukiwania właściciela. "Businessman" luty 2000.
 9. Surdykowska S.T.: Rachunkowość kreatywna aMSR/MSSF. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunko­wości, Warszawa-Pułtusk 2004.
 10. Winiarska K.: Audyt wewnętrzny 2008. Difin, Warszawa 2008.
 11. Winiarska K.: Zastosowanie ustawy Sarbanes-Oxley (SOX) w audycie wewnętrznym. Zeszyty Nauko­we nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu