BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Bogacka Dagmara (Firma Jerzy Bogacki)
Tytuł
Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego w warunkach kryzysu
Factors Affecting the Financial Liquidity of the Automotive Sector Enterprise in the Crisis Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 485-497, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Motoryzacja, Kryzys gospodarczy, Przedsiębiorstwo handlowe, Przedsiębiorstwo usługowe
Enterprise management, Enterprises financial liquidity, Motorization, Economic crisis, Commercial enterprises, Service enterprise
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zarządzanie płynnością finansową wymaga przede wszystkim identyfikacji czynników ją kształtujących. W warunkach kryzysu zakres ocenianych czynników powinien być szerszy, a częstotliwość monitoringu większa. Obok tradycyjnych czynników mikroekonomicznych należy większą uwagę przypisać czynnikom makroekonomicznym i sektorowym. W artykule sklasyfikowano te czynniki i poddano ocenie w przedsiębiorstw handlowo-usługowym. Mogą one stanowić podstawę konstrukcji systemu wczesnego rozpoznania.(abstrakt oryginalny)

Managing of the financial liquidity first of all requires identification of its affecting factors. The scope of the assessed factors in crisis conditions should be larger and monitoring frequency higher. Apart from the traditional microeconomic factors larger attention should be assigned to the macroeconomic and sector factors. The article deals with classification and assessment of such factors in the commercial-service enterprise. They may form the ground for the construction of an early identification system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bannock G., Manser W.: Międzynarodowy słownik finansów. Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1992.
 2. Gos W.: Polityka rachunkowości a płynność finansowa. "Prawo Przedsiębiorcy" 2001, nr  41.
 3. Kublik A.: Amerykańska motoryzacja idzie na dno. "Gazeta.pl" 5.11.2008.
 4. Łukasiak G.: Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego. AE Katowice, Katowice 1998.
 5. Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Mishkin F.: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Pytlos C.: Sprzedaż aut w USA najniższa od 15 lat. "Dziennik" 3.10.2008.
 8. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Tokarski A.: Co wpływa na płynność finansową firmy ijak ją kontrolować, Serwis F-K2005 nr  20
 10. Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535z późn.zm.
 11. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 12. Wędzki D.: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstwa przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu