BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarzasty Janusz (MTS-CeTO SA)
Tytuł
Rozwój elektronicznych platform obrotu papierami wartościowymi na przykładzie rynków prowadzonych przez spółkę MTS-CeTO SA - rynku papierów wartościowych CeTO oraz rynku MTS Poland
The Development of Electronic Trading Platforms Based on the Operations of Two Markets Organised by MTS-CeTO SA - CeTO Securities Market and MTS Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 501-511, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek wtórny, Rynek kapitałowy, Obrót papierami wartościowymi, Informatyzacja gospodarki
Aftermarket, Capital market, Securities trading, Computerization of the economy
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
CeTO SA, MTS-CeTO SA
,
Abstrakt
Płynny, efektywny i przejrzysty rynek wtórny papierów wartościowych ma istotne znaczenie dla rynku kapitałowego, gdyż przyczynia się do odpowiedniej alokacji zasobów oraz wyceny. Rosnące znaczenie dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych mają rynki zorganizowane, na których koncentruje się popyt i podaż na papiery wartościowe. Artykuł omawia rozwój elektronicznych rynków obrotu papierami wartościowymi na przykładzie Rynku Papierów Wartościowych CeTO oraz rynku MTS Poland - elektronicznych platform obrotu prowadzonych przez spółkę MTS-CeTO SA, przedstawiając zasady ich funkcjonowania, oferowane funkcjonalności oraz działania podejmowane w celu ich rozwoju, a jednocześnie wspierające rozwój rynku wtórnego w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Liquid, effective and transparent secondary securities market is an important part of the capital market as it contributes to the effective resources allocation and valuation. Organised markets where demand and supply for securities concentrate have been gaining increasing importance in the functioning of securities markets. This article describes the development of electronic platforms for the trading of securities using as examples two platforms organised by MTS-CeTO SA - CeTO Securities Market and MTS Poland, presenting the rules of their operations, offered functionalities and initia- tives undertaken to their further development which at the same time support the development of the secondary securities market in Poland(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Faeber E.: Wszystko o obligacjach. Wig-Press, 1996.
  2. Kluza S., Sławiński A.: Czynniki wpływające na ceny obligacji. "Bank i Kredyt" 2002, nr  11-12.
  3. Kokoszczyński R., Sławiński A.: Poland's vulnerability to turbulence in financial markets. BIS Policy Papers, nr 9, 2000.
  4. Strategia Zarządzania Długiem sektora finansów publicznych w latach 2008-2010. Ministerstwo Finansów, wrzesień 2007.
  5. Szpunar P.: Międzybankowy rynek pieniężny. W: System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, 2008.
  6. Zasady emisji obligacji komunalnych w kontekście współfinansowania inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Red. K. Michalik. Nowosad 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu