BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w aspekcie kosztochłonności, produktywności i rentowności aktywów
Evaluation of Economic Activity of a Company in Terms of Productivity and Cost Absorptivity of the Assets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 525-532, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kondycja finansowa, Efektywność przedsiębiorstwa, Produktywność, Rentowność, Kosztochłoność
Financial condition, Enterprise effectiveness, Productivity, Profitability, Cost absorptivity
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Aktywa w przedsiębiorstwie stanowią o kondycji finansowej przedsiębiorstwa i są istotnym elementem w ocenie jego wartości. Efektywność działalności gospodarczej wyrażona poprzez poprawną relację pomiędzy produktywnością, rentownością i kosztochłonnością aktywów jest wynikiem ciągłych poszukiwań racjonalnego wykorzystania poszczególnych elementów majątku przedsiębiorstwa. Badając tego rodzaju zależności, stwarzamy możliwość podejmowania skutecznych decyzji gospodarczych w ramach posiadanych zasobów majątkowych.(abstrakt oryginalny)

Assets in a company determine the financial condition of the company and are the essential element in the evaluation of its value. The effectiveness of economic activity expressed by the proper relation between productivity, profitability and cost absorptivity of the assets is the result of constant searching of the rational use of particular elements of company's property. Examining this kind of relation, we create possibility of taking the effective economic decisions in the frame of possessed property resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerny J.: Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach. Wyższa Szkoła Handlu i  Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 200
  2. . Krajewski M.: Problemy kształcenia studentów w zakresie finansów przedsiębiorstw - zderzenie z praktyką gospodarczą. W: Równi na rynku pracy? Red. J. Fryc. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2009.
  3. Krajewski M.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. ODDK, Gdańsk 2008.
  4. Krajewski M.: Kierunki analizy kosztochłonności przychodów ze sprzedaży. W: Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
  5. Krajewski M.: Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  6. Mayo H.B.: Wstęp do inwestowania. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu