BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudła Janusz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Instrumenty strukturyzowane a asymetria informacji
Structured Instruments and Information Asymmetry
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 533-544, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Asymetria informacji, Papiery wartościowe
Financial instruments, Information asymmetry, Securities
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Instrumenty strukturyzowane są nową formą hybrydowych instrumentów finansowych, łączących w sobie cechy instrumentu dłużnego i inwestycji w opcje. Rozwój instrumentów strukturyzowanych w okresie kryzysu nie jest przypadkowy, ale jest spowodowany asymetrią informacji między inwestorami i emitenatmi tych instrumentów. Jak pokazano, asymetria informacji wynikająca z różnej wyceny wartości opcji składowych umożliwia istnienie instrumentów strukturyzowanych, natomiast w sytuacji pełnej informacji oczekiwania inwestorów i emitentów rozmijają się, nie pozwalając na zawarcie kontraktu. Powstające instrumenty cechować musi wysoki wskaźnik partycypacji inwestorów w zysku z inwestycji opcyjnej, przy niskim udziale opcji w łącznej wartości inwestycji. Dodatkowo istnienie kontraktu wymaga, by oprocentowanie płacone przez emitentów było niższe od rynkowego. Taki kontrakt zapewnia zysk emitentom, ale niekoniecznie nabywcom, chyba że opcje są źle wycenione. Może się tak zdarzyć w przypadku wysokiej zmienności cen w okresie kryzysu finansowego. Podane tezy ilustrują przykłady obniżania udziału opcji w obligacjach i wybranych lokatach strukturyzowanych z polskiego rynku.(abstrakt oryginalny)

Structured instruments consist of bond instrument and one or more included options. The rapid growth of structured investment in Poland, especially during financial crisis, is not accidental but is triggered by information asymmetry between buyers and issuers. The high volatility of financial market weakening the profitability of traditional instruments and makes option pricing uncertain, so investors looking for new investments opportunities assuring high rate of return and financial safety. One can show that market for structured instruments exists only when buyers expect return from options to be higher than evaluated by issuers so when information asymmetry is present. In such a case, the share of options should be low if participation rate (measuring share of gains accrued to buyers) is high exactly as investors require. Additionally issuers demand the interest paid to purchasers of financial structure to be lower than for the ordinary deposits. Such kind of contract ensures gains for issuer but not necessary for buyers. The main conclusions of the article are illustrated with the example form of reducing risk included in structured products traded or sold in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Akerlof G.: The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. "Quarterly Journal of Economics" 1970, t. 84, nr 3.
  2. Dane o notowaniach spółek giełdowych z serwisu Money.pl http://www.money.pl/gielda/archiwum/indeksy/.
  3. Hull J.: Options, futures, and other derivatives. Prentice Hall, Upper Sadle River 2000.
  4. Marszałek J.: Komercjalizacja finansowych produktów strukturyzowanych. W: Czas na pieniądz: Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
  5. Strona Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informacja o obligacjach strukturyzowanych http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=inwestorzy&k=115 &i=/papierywartosciowe/strukturyzowane/ obligacje_strukturyzowane&sky=1.
  6. Strona Barclays Banku o instrumentach strukturyzowanych www.barx-is.com.
  7. Strona Deutsche Banku o instrumentach strukturyzowanych www.pl.x-markets.db.com
  8. Strona mBanku o instrumentach strukturyzowanych http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/ struktury/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu