BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Transformacja sektora bankowego krajów bałtyckich
Transformation of the Banking Sektor of the Baltic States
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 30, s. 149-166, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Transformacja bankowości, Stopa procentowa, Konsolidacja banków
Banking sector, Banking transformation, Interest rate, Bank consolidation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraje bałtyckie
Baltic countries
Abstrakt
Gospodarki Litwy, Łotwy i Estonii mają podobną specyfikę przede wszystkim ze względu na zbliżoną historię, związaną z okresem socjalizmu i gospodarki centralnie planowanej. Wszystkie trzy państwa aż do roku 1991 były częścią Związku Radzieckiego. Po zmianie systemowej, wspólną cechą tych krajów było szybkie i konsekwentne przeprowadzenie reform gospodarczych, jak również procesów restrukturyzacji, prywatyzacji, a następnie konsolidacji banków. Państwa te charakteryzuje niewielki rynek wewnętrzny, co wiąże się z ograniczonymi zasobami (ludzkimi, kapitałowymi oraz rzeczowymi). Ma to znaczny wpływ na zależność krajów bałtyckich od świata zewnętrznego, co z kolei implikuje dwie zależności. Z jednej strony państwa te reagują elastycznie na zachodzące w otoczeniu ekonomicznym zmiany, lecz jednocześnie zwiększa to ich podatność na szoki zewnętrzne. Co istotne, niedobór kapitału krajowego sprawiał, że kraje te były zależne od kapitału zagranicznego. Napływ takiego kapitału, głównie ze Skandynawii, do sektora bankowego państw bałtyckich przyspieszył procesy dostosowawcze związane z akcesją tych państw do Unii Europejskiej w 2004 r. I chociaż państwa te wymieniane są zazwyczaj razem, w podobnym kontekście, każdy z tych krajów wybrał jednak nieco inną drogę rozwoju. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie transformacji sektora bankowego Litwy, Łotwy i Estonii oraz dokonywanych w nim procesów konsolidacyjnych na tle udziału kapitału zagranicznego w aktywach tego sektora. Przedmiotem analizy jest również wpływ procesów konsolidacji na wskaźniki dotyczące koncentracji sektora bankowego w Estonii oraz na Litwie i Łotwie.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the transformation of the banking sector of Lithuania, Latvia and Estonia and the consolidation processes in the background of foreign ownership in the assets of the sector. The analysis is also concerning the relation of the processes of consolidation and concentration ratios in the banking sector in Estonia, Lithuania and Latvia. The inflow of foreign capital, mainly from Scandinavia, to the banking sector of the Baltic countries has accelerated the adjustment process associated with the accession of these countries to the European Union in 2004, and above all implied intensification of consolidation processes in the banking sector. The largest commercial banks in all countries studied were created through the consolidation involving participation of strategic investors from the Scandinavian countries. The highest degree of concentration as measured by the CR5 was characterized by Estonia's banking sector and the lowest degree of dominance of the banking sector could be observed in Latvia. The generally high concentration level in these countries was confirmed by the Herfindahl-Hirschman index. It should be noted, however, that the high level of concentration and a huge share of foreign capital were not a major source of destabilization in the region during the crisis in 2007-2009. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report 1997, Eesti Pank, Tallin 1998.
 2. Annual Report 2000, Eesti Pank, Tallin 2001.
 3. Annual Report 2002, Latvijas Banka, Ryga 2003.
 4. Annual Report 2003, A/S Vereinsbank Riga, www.unicredit.lv.
 5. Annual Report 2005, Eesti Pank, Tallin 2006.
 6. Annual Report 2005, Lietuvos Bankas, Vilnius 2006.
 7. Annual Report 2006, Latvijas Banka, Ryga 2007.
 8. Banker's Almanac, www.bankersalmanac.com.
 9. Banking structures in the New EU Member States, European Central Bank, 2005.
 10. Berger A.N., Demirguc-Kunt A., Levine R., Haubrich J.G., Bank concentration and competition: an evolution in making, "Journal of Money, Credit and Banking" 2004, vol. 36, No. 3, June 2004.
 11. Berger A.N., Demsetz R.S., Strahan P.E., The consolidation of the financial services industry: causes, consequences and implications for the future, "Journal of Banking and Finance", February 1999, vol. 23.
 12. CEE banking sector report, Raiffeisen Bank, September 2010.
 13. Cetorelli N., Competitive analysis in banking: Appraisal of the methodologies, "Economic Perspectives" No. 1, Federal Reserve Bank, Chicago 1999.
 14. Citadele Bank, www.citadele.lt.
 15. De Jonghe O., Vennet R.V., Competition versus efficiency: what drives franchise values in European banking ?, "Journal of Banking and Finance" 2008, No. 32.
 16. Dorosz A., Solarz J.K., Krajowy sektor bankowy w integrującej się Europie, [w:] Bankowość, red. M. Zaleska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Monografie i Opracowania Naukowe, Warszawa 2005.
 17. Eesti Pangaliit, http://www.pangaliit.ee.
 18. EU banking structures, European Central Bank, October 2008, September 2010.
 19. Fecht F., Grüner H.P., Limits to international banking consolidation, "Open Economies Review" 2008, vol. 19, No. 5.
 20. Financial Stability Review 2010, Lietuvos Banka, January 2011.
 21. Financial Stability Review, Eesti Pank, November 2007.
 22. Freitakas E., The real estate bubble, banking system and the economic growth, Vilnius University, Vilnius 2010, www.nbuv.gov.ua,
 23. Gostomski E., Jak funkcjonują na Litwie?, "Bank" 2008, nr 4.
 24. Jackowicz K., Kowalewski O., Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000, Materiały i Studia nr 143, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002.
 25. Koyama Y., Economic crisis in new EU member states in Central and Eastern Europe: focusing on Baltic states, "Romanian Economic and Business Review" 2010, vol. 5, No. 3.
 26. Latvijas Komercbanku asociacija, http://www.bankasoc.lv.
 27. Lietuvos bankr Asociacija, http://www.lba.lt.
 28. Molnar J., Market power and merger simulation in retail banking, "Discussion Papers" 2008, No. 4, Bank of Finland, Helsinki 2008.
 29. Structural change indicators, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, www.ebrd.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu