BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dobre praktyki jako instrument wspierający rozwój alternatywnego systemu obrotu NewConnect
The Rules of Best Practice as an Instrument Supporting the Development of the Polish Alternative Market Newconnect
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 25, s. 705-713, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Relacje inwestorskie, Rynek NewConnect, Rozwój
Investor relations, NewConnect market, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ryzyko inwestycyjne na alternatywnych rynkach papierów wartościowych jest z zasady wyższe niż na głównych parkietach giełdowych. Notowanym firmom - głównie małym i średnim spółkom, o dużym potencjale wzrostu i krótkiej historii - stawia się minimalne wymagania podczas debiutu i ograniczone obowiązki informacyjne później, podczas obecności na rynku. Potencjalni inwestorzy dysponują więc relatywnie niewielką ilością danych na ich temat. Wobec tego pożądane jest wprowadzanie nowych standardów i obowiązków spółek, tak by zwiększyć zakres publikowanych informacji, poprawić wizerunek firm i relacje inwestorskie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, organizator alternatywnego systemu obrotu NewConnect, wprowadziła zasady dobrych praktyk i zobowiązała notowane spółki do ich przestrzegania. W artykule poruszono kwestię ładu korporacyjnego, w tym głównie jego części - dobrych praktyk. Autorka przedstawia obowiązki informacyjne spółek notowanych na NewConnect i ocenia istotność instrumentu "dobre praktyki" z punktu widzenia rozwoju tego rynku.(abstrakt oryginalny)

The investment risk on alternative markets is higher that the risk on the main stock exchange. The issuing companies - small and medium, young, with growth potential - have either no specific or very little admission criteria as well as restricted listing and reporting requirements. The potential investor needs more data to get involved on the market. To enhance investors, to promote both NewConnect and listed companies and eventually to improve communication between companies and investors the Warsaw Stock Exchange, the founder of NewConnect, has prepared "The best practices" for companies listed on NewConnect. In this article will be discussed the subject of corporate governance. The author presents and analyses the duties and responsibilities of listing companies. It has been attended to judge the importance on the instrument "The Best practices" on the development of NewConnect.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. AIM rules for companies, London Stock Exchange, 2007.
 2. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z 4.07.2007 r.
 3. IPO Watch Europe IV kw. 2009, www.pwc.com.
 4. Lis K-A., Sterniczuk H.: Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 5. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Indywidualnych OBI, 2008, 2009, www.sii.org.pl.
 6. Rocznik Giełdowy 2009, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 7. Socha J.: Rynek papierów wartościowych w Polsce, OLYMPUS, Warszawa 2003.
 8. Wawrzyniak B.: Nadzór korporacyjny: perspektywa badań, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 2.
 9. www.corp-gov.gpw.pl
 10. www.gpw.pl
 11. www.newconnect.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu