BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Planowanie finansowe w małych i średnich przedsiębiorstwach
Financial Planning in Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 603-611, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Planowanie finansowe
Management, Small business, Financial planning
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zarządzanie przedsiębiorstwem, mające na celu maksymalizację wartości dla właścicieli oraz utrzymanie płynności finansowej, wymaga przygotowywania planów finansowych. Celem opracowania jest analiza stopnia zgodności planowanych wielkości finansowych z realnymi wynikami finansowymi osiąganymi przez przedsiębiorstwa. W tym celu w okresie lipiec-wrzesień 2008 przeprowadzono badanie, którym objęto 200 podmiotów. Odpowiedzi udzieliło 49 podmiotów, jednak w przypadku kilku z nich ich wcześniejsza identyfikacja jako przedsiębiorstwa z grupy małych i średnich okazała się nietrafiona, dodatkowo w kilku ankietach nie udzielono pełnych odpowiedzi. Ostatecznie analizie poddano 41 podmiotów. Wyniki badania wskazują, które wielkości finansowe powinny być szczególnie wnikliwie analizowane przez wierzycieli ze względu na największe odchylania wartości rzeczywistych od planowanych. Wyniki analizy mogą być również użyteczne w analizie wrażliwości wykorzystywanej przez przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

In the first place, the research attempted to establish to what extent the surveyed companies' actual financial performance matched their financial plans. The survey was carried out from July to September 2008. Questionnaires were sent out to 200 companies based in the region of Wielkopolska and identified as small or medium-sized. Questionnaires were returned by 49 entities. However, it turned out that several of them should not have been selected, as they did not fully match either the adopted SME criteria or the research objectives: they had not operated long enough, or had prepared financial plans for a single investment project only rather than applied a consistent planning approach throughout their activities. Eventually, analysis was performed on 41 companies. The study shows which financial assumptions should be thoroughly verified by creditors before credit decision in order to reduce the level of credit risk. Simultaneously the same assumption should be broadly used in sensibility analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdaniecko J.: Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania. Dom Organizatora, Toruń 2002.
 2. Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Dominiak P.: Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. Dylewski M.: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Difin, Warszawa 2007.
 5. Gryko J.M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
 6. Komorowski J.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. ODDK, Gdańsk 2001.
 7. Lech A: Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) - bankowość korporacyjna czy detaliczna? W: Bankowość korporacyjna i inwestycyjna. Red. J. Stacharska-Targosz. WSB w  Poznaniu, Poznań 2003.
 8. Mizerka J.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. W: Studia z finansów przedsiębiorstwa. Red. J. Sobiech. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 9. Richardson B., Richardson R.: Business Planning. Pitman Publishing, Londyn 1989.
 10. Stefański A.: Zdolność kredytowa podmiotów gospodarczych a ryzyko kredytowe. Analiza finansowa wpraktyce bankowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Akademia Ekonomiczna im. O. Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 11. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U.04.173.1807.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu