BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych Mirosław (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Dywidendowe strategie inwestycyjne
Dividend Investment Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 135-145, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Dywidenda, Inwestycje, Inwestycje długoterminowe
Dividend, Investment, Long-term investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja i ocena skuteczności strategii inwestycyjnych, których podsta­wę decyzji o kupnie akcji stanowią dywidendy. Problematyka ta nabiera znaczenia w sytuacji długotr­wałego spowolnienia gospodarczego i kryzysu na rynkach finansowych. Wywody teoretyczne zilustro­wano przykładami, opierając się na informacjach z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z analizy wynika, że same dochody z dywidend nie gwarantują wysokich stóp zwrotu. Jednak inwe­stycje w akcje spółek płacących regularnie dywidendy są atrakcyjne z uwagi na korzystne, w porów­naniu z przeciętnymi, kształtowanie się kursów giełdowych. (abstrakt oryginalny)

The aim this paper is to present and to assess the efficiency the dividend based investment strat- egies. Its very important in long term economic slow down and financial crisis. The theoretical con- siderations are illustrated by examples based on the information from the Warsaw Stock Market. The analysis shows, that the very income from dividends does not quarantined investors a high rat of re­turn. However, investing in shares of companies paying dividends regularly are attractive due to prof- itable stock market rates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gordon M.: Dividends, Earnings and Stock Process. "The Review of Economics and Statistics" 1959, Vol. 41.
  2. Gordon M., Shapiro E.: Capital eąuipment analysis: the reąuired rate of profit. "Management Scien­ce" 1956.
  3. Kuchciak M.T.: Psy WIG-u, czyli wszystko o dywidendach. "Parkiet" 2001, nr 129.
  4. Lintner J.: Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and taxes. "American Review Papers and Proceedings" 1956, Vol. 46.
  5. Miller M., Modigliani R.: Dividendpolicy, Growth and the Valuation of Shares. "Journal of Business" 1961, Vol. 34.
  6. Nacewski J., Zabielski K.: Funkcjonowanie rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2000, s. 149.
  7. Sierpińska M.: Polityka dywidend współkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza­wa 1999.
  8. Zielińska U.: 6 miliardów złotych na dywidendę. "Parkiet" 2005, nr 47.
  9. Zielińska U.: Dywidendowe spółki rekomendacją na dłuższą recesję. "Parkiet" 31.12.2008-4.01.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu