BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Kisielewska Magdalena (Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki), Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kryzys lat 2007-2009 na światowych rynkach finansowych - perspektywa Polski
Global Financial Crisis of 2007-2009 - a Polish Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 147-158, wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Recesja gospodarcza, Infrastruktura
Financial crisis, Economic recession, Infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys, którego jesteśmy obecnie świadkami odróżnia od kryzysów z ostatnich dziesięcioleci fakt, że rozpoczął się w sferze finansowej gospodarki. Dzięki temu, niestety, rozprzestrzenił się nie tylko niemalże do wszystkich sektorów najpierw gospodarki amerykańskiej, ale także z uwagi na jej szczególną rolę w gospodarce światowej, z łatwością przeniknął do innych krajów. Większość krajów przeżywa poważne trudności wywołane obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego, czy recesją. Na tym tle polska gospodarka wypada dość dobrze - wprawdzie również wyhamowała, ale w dalszym ciągu się rozwija. Niniejszy artykuł identyfikuje przyczyny takiego stanu rzeczy, jak również wskazu­je kierunki działań mających na celu złagodzenie skutków kryzysu. Wiele uwagi poświęcono także rozwiązaniom przyjętym w tym zakresie na świecie. (abstrakt oryginalny)

The financial crisis started in the US has now spread to many sectors and economies all over the world due to its financial nature. Most countries are experiencing recession and record lows in many of their major businesses. The Polish economy is going through similar problems as other na- tions; however its economy continues to grow. This paper investigates the reasons for the current Polish economy's "wellbeing" as well as the potential threats that the current crisis could bring. The paper also compares Poland's actions to the actions undertaken by the international community to fight the current financial crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L.: Lepiej mieć parę mniejszych kryzysów niż jeden poważny. "Gazeta Wyborcza" z 30,12,2008.
 2. Banki centralne: Jest złe, ale może być lepiej. "Rzeczpospolita" z 9.03.2009 r.
 3. Ben Bernanke wieszczy koniec kryzysu. "Gazeta Wyborcza" z 17.03.2009 r.
 4. Dodatkowe działania w ramach planu Stabilności i Rozwoju, http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=2936 (16.03.2009).
 5. Europa się kurczy. "Rzeczpospolita" z 13.02.2009 r.
 6. Gronicki M., Hauser J.: Spadamy czy schodzimy, to zależy od nas. "Gazeta Wyborcza" z 23.11.2008 r.
 7. Kryzys dopiero się zaczyna. "Gazeta Wyborcza" z 9.03.2009 r.
 8. Nie wystarczy przetrwać kryzys. "Rzeczpospolita" z 4.03.2009 r.
 9. Realizacja Planu Stabilności i Rozwoju, http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=2936 (16.03.2009).
 10. Recesja będzie głębsza. "Rzeczpospolita" z 24.02.2009 r.
 11. Sachs J.D., Trwałe wyjście z kryzysu. "Gazeta Wyborcza" z 24.11.2008 r.
 12. Szwedzi pożyczą Łotwie we własnym interesie. "Gazeta Wyborcza" z 4.03.2009 r.
 13. Zob. Plan to Strengthen the Economy, http://www.barackobama.com/issues/economy/ (24.11.2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu