BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmelter Monika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Transmisja impulsów światowego kryzysu finansowego lat 2007-2009 poprzez rynek derywatów kredytowych
Transmission of Financial Crisis Impuls (2007-2009) Across Credit Derivatives Market
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 30, s. 167-179, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rynki swap, Rynki finansowe, Ryzyko kredytowe, Kryzys bankowy, Swap ryzyka kredytowego
Financial crisis, Swap markets, Financial markets, Credit risk, Banking crisis, Credit default swap (CDS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Światowy kryzys finansowy lat 2007-2009 rozwinął się na bazie lokalnego kryzysu na rynku amerykańskich kredytów subprime, który wywołał z kolei, już nie tylko w granicach USA, kryzys w segmencie papierów sekurytyzacyjnych (skutkujący kryzysem bankowym). Następnie zarażenie dotknęło w sposób już wyraźnie globalny (obejmując najpierw kraje rozwinięte, a później też wschodzące) pozostałe segmenty rynku finansowego, powodując spadek na nich poziomu obrotów i zaburzenia płynności. Kryzys w sferze finansowej rozlał się z kolei na sferę realną, prowadząc do spadku aktywności gospodarczej w ujęciu światowym. Czynniki determinujące wybuch światowego kryzysu finansowego lat 2007-2009 i stymulujące jego rozwój można podzielić na dwie podstawowe grupy: o charakterze mikro- oraz makroekonomicznym. Negatywny wpływ używania derywatów kredytowych na rozwój kryzysu odbywał się dwoma kanałami: poprzez rynek swapów kredytowych oraz na skutek sekurytyzacji. Celem badawczym artykułu jest wskazanie, w jaki sposób dochodziło do tego. Pochodne instrumenty kredytowe nie stanowią głównej przyczyny kryzysu, lecz stały się narzędziem, za pomocą którego kryzys się rozwinął. (fragment tekstu)

One of the youngest financial market is the credit derivatives market. We can distinguishtwo periods of its development. In the first phrase (up to the crisis explosion in year 2007) we have observed a very dynamic increase in the amounts of outstanding credit derivatives. Also in that period, we could observe that predictions of market growth were mostly below the realized volume. Problems, which occurred on the subprime credit market in USA have strongly affected the credit derivatives market development causing its dramatic decrease in its valuation. Most important reasons of a such huge decline were: structural weakness of credit derivatives market (for example low level of competition in credit default swap segment between financial institutions, low liquidity of collateralized debt obligation market) but first of all there were many errors in the pricing process of subprime credit risk in CDOs (these instruments valuation based on these credits). During financial crisis, credit derivatives were the channel, through which the toxic credit risk was transferred into financial system. We still observe the decline of the credit derivatives market as a consequence of the last crisis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Echaust K, Hipoteczne instrumenty pochodne na tle kryzysu kredytów subprime w USA, "Bank i Kredyt". Część Edukacyjna, 6/2010.
  2. Głogowski A., Rola instrumentów pochodnych w kryzysie światowego systemu finansowego lat 2007-2009. Wybrane zagadnienia, "Bank i Kredyt". Część Edukacyjna, 5/2010.
  3. Kalendarium kryzysu finansowego, http://wyborcza.biz.
  4. Keys B.J., Mukherjee T., Seru A., Did securitization lead to lax screening? Evidence from subprime loans, http://moodyskmv.com.
  5. Konopczak M., Sieradzki R., Wiercicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt" 41(6), 2010.
  6. Mian A., Sufi A., The consequences of mortgage credit expansion: evidence from the 2007 mortgage default crisis, National Bureau of Economic Research Working Paper no. 13936, April 2008, http://www.nber.org.
  7. Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista" 2009, nr 3.
  8. Sławiński A., Cywilizowanie rynku kredytowego, "Rzeczpospolita" z 11 maja 2009.
  9. Sławiński A., Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną, "Ekonomista" 2010, nr 2.
  10. Stulz R. M., Credit default swaps and the credit crisis, "Journal of Economic Perspectives" 1 (2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu