BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byrka-Kita Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Rozkrut Dominik (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Test CAPM w warunkach polskiego rynku kapitałowego wzorowany na technice Pettengilla, Sundarama oraz Mathura
Esearch on Capm in Polish Capital Market - Methodology of Pettengill, Sundaram and Mathur
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 685-697, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Grupa kapitałowa, Wycena aktywów, Zarządzanie ryzykiem, Stopa zwrotu
Capital market, Capital group, Valuation of assets, Risk management, Rate of return
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Test Famy i MacBethabył uważany za klasyczny test działania modelu CAPM. Test ten bada zależność między współczynnikami b portfeli a stopami zwrotów z tych portfeli. W nowatorskiej pracy Pettengilla, Sundarama i Mathura pokazano, dlaczego test Famy i MacBetha opiera się na błędnych założeniach i w konsekwencji nie może w prawidłowy sposób sprawdzać modelu CAPM. Dzięki rozróżnieniu dwóch sytuacji na rynku: dodatnich i ujemnych nadwyżek rynkowych, wyniki testów modelu prowadzonych według zmodyfikowanej metodologii w różnych krajach wskazują na to, że model CAPM w dużym stopniu wyjaśnia kształtowanie się stóp zwrotu z walorów. Podobnie jak w przypadku pracy Pettengilla, Sundarama i Mathura, prezentowane badania składają się z testu podstawowego, czyli testu systematycznej, warunkowej zależności między współczynnikiem b a zrealizowanymi zwrotami, oraz dwóch dodatkowych testów modelu CAPM. Dodatkowe testy umożliwiają sprawdzenie, czy nadwyżki rynkowe są, średnio, dodatnie (czyli czy inwestorzy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za ponoszone ryzyko) oraz czy relacje ryzyka i zwrotu w okresach dodatnich i ujemnych nadwyżek są symetryczne. (abstrakt oryginalny)

The Fama-MacBeth test used to be considered as a classic test of CAPM validity. It tests the relationship between portfolio b coefficients and returns on those portfolios. In their innovative study, Pettengill, Sundaram and Mathur provided evidence for wrong assumptions of the Fama-MacBeth test, and explained why - as a consequence - the test cannot be a valid method to verify CAPM. A comparison of the results delivered by both of the test shows that it is the Pettengill test which supports the model's validity. In this research the methodology of Fama and MacBeth (1973) and Pettengill et al (1995) was applied. Like in Pettengill, Sundaram and Mathur's study, also here the research consists of the basic test, i.e. test of systematic conditional dependence between b and returns, and two additional CAPM tests. Those additional tests verify if the excess market returns are, on average, posi tive (i.e. investors receive risk premium), and if the risk-return relationships in positive and negative excess market returns periods are symmetric. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F., Jensen M.C., Scholes M.S.: The Capital Assets Pricing Model: Some Empirical Tests. W: M.C. Jensen. "Studies in the Theory of Capital Markets", Praeger, New York.
 2. Black F.: Beta and Return. Journal of Portfolio Management, Vol. 20, Fall 1993.
 3. Blume M.E., Friend I.: A new look at the capital asset pricing model. Journal of Finance, Vol. 28, 1973.
 4. Chan L.K., Lakonishok J.: Are the Reports of Beta 's Death Premature? Working Paper, University of Illinois, 1992.
 5. Fama E.F., MacBeath J.: Risk, return and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, Vol. 81, 1973.
 6. Fama E.F., French K.R.: The CAPM is Wanted, Dead or Alive. The Journal of finance, Vol. 51, nr 5, December 1996.
 7. Fletcher J.: On the conditional relationship between beta and return in international stock returns, International Review of Financial Analysis, No. 9, 2000.
 8. Lakonishok J., Shapiro A.: Systematic Risk, Total Risk and Size as Determinants of Stock Market Returns. Journal of Banking and Finance, 10 (1986).
 9. Merton R.C.: An intertemporal assetpricing model. "Econometrica" No. 41, 1973.
 10. Pettengil G.N., Sundaram S., Mathur I.: The Conditional Relationship between Beta and Returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 30, 1 March 1995.
 11. Sharpe W.E.: Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, Vol. 19, nr 3, 1964.
 12. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Vol. II, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu