BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogacz Paweł (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Pajor Mirosław (Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Ziemowit", Polska), Siodłak Łukasz (Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Ziemowit", Polska)
Tytuł
Badanie poziomu atrakcyjności rynkowej jako element segmentacji operacyjnej rynku energetyki zawodowej w Polsce
Assessing of Market Attractiveness of Plants and Heating Plants Methods in Poland for Operating Segmentation Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 198-214, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Marketing relacji, Górnictwo węgla kamiennego
Energetics, Relationship marketing, Hard bituminous coal mining
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono algorytm, a także wyniki wykorzystania metody badawczej służącej kompleksowej ocenie atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla potrzeb przedsiębiorstw górniczych. Konstrukcję metody oparto na idei marketingu relacyjnego, a do jej bu­dowy wykorzystano narzędzia wielowymiarowej analizy porównawczej i analizy eksperckiej. Prezen­tację proponowanej metody poparto przykładem obliczeniowym w oparciu o wyniki badań sektora energetyki zawodowej i Kompanii Węglowej SA. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the construction of a method used for detailed survey of power and power- and- heat generation plants' market attractiveness, which in the author's opinion could become a basis for creating marketing of coal mines in Poland. In the construction of this method, the relationship marketing idea was used and the analytical process was based on multidimensional comparison analy- sis and expert analysis tools. To ilustrate the proposed method, the paper contains an example based on a survey of the power generation industry and Kompania Węglowa SA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Anton J.: Customer Relationship Management. Prentice-Hall. London 1996.
 2. Bogacz P.: Znaczenie potencjałów i czynników atrakcyjności rynkowej w analizie sektora enrgetyki zawodowej dla potrzeb marketingowych producenta węgla kamiennego. W: Szkoła Eksplo­atacji Podziemnej, Wyd. IGSMiE PAN. Kraków 2009.
 3. Bogacz P.: Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy górniczej w Polsce. W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. Wyd. AGH, Kraków 2005, s. 271-284.
 4. Bogacz P.: Program monitorowania satysfakcji klientów kopalń - fundament marketingu relacyj­nego w branży górniczej w Polsce. W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, nr 107, Wrocław 2004, s. 69-81.
 5. Bogacz P.: Program badania poziomu satysfakcji klientów jako obligatoryjne narzędzie platfor­my BTL dla producentów i importerów branży artykułów biurowych i szkolnych. W: Materiały międzynarodowej konferencji studenckich kół naukowych: nauki ekonomiczne, Siedlce 2002, s. 44-50.
 6. Bonoma T.V., Shapiro B.P. Segmenting the industrial market. Lexington, MA: Lexington Books, London 1983.
 7. Borden N.: The concept of the marketing mix. "Journal of Advertising Research" 1964, vol 4, s. 2-7.
 8. Cheverton P.: Błyskotliwość to za mało! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów. OnePress. 2006.
 9. Chodorowska N., Krokosz E.: Budowanie relacji z kluczowymi klientami. Marketing wpraktyce. Infor. nr 1, 2. Warszawa 2002.
 10. Draper N.R., Smith H.: Analiza regresji stosowana. PWN, Warszawa 1973.
 11. Dunbar I., McDonald M.: Segmentacja rynku - przebieg procesu i wykorzystanie wyników. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 12. Gronroos F.: Idea of relationship marketing. Strategic Management. Concepts and applications. "European Journal of Operational Research" 1984, nr 26, s. 23-47.
 13. Lenskold J.D.: Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer and Corporate Profitability. McGraw Hill, 2003.
 14. Mazurek-Łopacińska K.: Orientacja na klienta wprzedsiębiorstwie. PWE. Warszawa 2001.
 15. Morden T.: Elements of Marketing. Prentice Hall, London 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu