BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Informacje o instrumentach finansowych a ryzyko ponoszone przez właścicieli przedsiębiorstwa - ujęcie modelowe
Information about Financial Instruments and the Risk of Firm Owners - a Model Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 761-771, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje finansowe, Ryzyko inwestycyjne, Instrumenty finansowe, Papiery wartościowe, Rynek kapitałowy
Financial investment, Investment risk, Financial instruments, Securities, Capital market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Jednym z najważniejszych etapów procesu inwestycyjnego jest oszacowanie ryzyka związanego z inwestycją. Szczególnym rodzajem inwestycji są udziałowe papiery wartościowe. Przedsiębiorstwo, które je wyemitowało, może posiadać w swoich aktywach i pasywach instrumenty finansowe. Ich ryzyko należy również ocenić i uwzględnić w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w udziałowe papiery wartościowe. W niniejszym artykule prześledzono literaturę opisującą związki informacji z rynkiem kapitałowym oraz zaproponowano model przenoszenia ryzyka, związanego ze stosowaniem instrumentów finansowych, z przedsiębiorstwa na jego właścicieli. Wykazano, że właściciel ponosi ryzyko większe, niż wynikałoby to z ryzyka pochodzącego z instrumentów finansowych posiadanych przez przedsiębiorstwo. Przyczyną tego jest fakt, że nie dysponuje on taką ilością i jakością informacji, jaka jest dostępna dla menadżerów przedsiębiorstwa. Przedstawiony w artykule model wyjaśnia różnicę pomiędzy ryzykiem rzeczywistym a postrzeganym przez inwestora. (abstrakt oryginalny)

One of the most important stages of the investment process is to estimate the risks of investment. A particular type of investment are equity securities. The issuer may have financial instruments in their assets and liabilities. Their risk should also be evaluated and taken into account in deciding whether to invest in equity securities. This paper reviews the literature describing the relationship between information and the capital market and proposes a model for the transfer of risk associated with the use of financial instruments from the enterprise to its owners. It has been shown that the owner bears a risk greater than the risks arising from the financial instruments held by the company. The reason for this is that he does not have the amount and quality of information that is available to the managers of the company. The model presented in the article explains the difference between the ac- tual risk and the one perceived by the investor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Banek T.: Wartość informacji. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '02. Red. T. Trzaskalik. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 2. Beer S.: Cybernetyka a zarządzanie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
 3. Black F., Scholes M.: The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency. "The Journal of Finance" 1972, vol. 27, nr 2.
 4. Buczek S.B.: Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 5. Cover T.M., Thomas J.A.: Elements of Information Theory. John Willey & Sons, 1991.
 6. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z  perspektywy dziesięciolecia. PWN, Warszawa 2001.
 7. Emery J.T.: Efficient Capital Markets and the Information Content of Accounting Numbers. "The Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1974, vol. 9, nr 2.
 8. Easley D., Hvidkjaer S., O'Hara M.: Is Information Risk a Determinant of Asset Returns? "The Journal of Finance" 2002, vol. 57, nr 5.
 9. Fama E.F.: Efficient Capital Markets: II. "The Journal of Finance" 1991, vol. XLVI, nr  5.
 10. Fama E.F.: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. "The Journal of Finance" 1970, vol. 25, nr 2.
 11. Gibbs J.W.: Elementary Principles in Statistical Mechanics. Charles Scribner's Sons, Londyn 1902.
 12. Gomółka Z.: Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami. Placet, Warszawa 2000.
 13. Gonedes N.J.: Efficient Capital Markets and External Accounting. "The Accounting Review" 1972, vol. 17, nr 1.
 14. Grinblatt M., Titman S.: The Relation Between Mean-Variance Efficiency and Arbitrage Pricing. "The Journal of Business" 1987, vol. 60, nr 1.
 15. Hirshleifer J.: Speculation and Equilibrium: Information, Risk and Markets. "The Quarterly Journal of Economics" 1975, vol. 89, nr 4.
 16. Heilpern S.: Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 17. Kyn O., Pelikan P.: Cybernetyka a ekonomia. PWE, Warszawa 1967.
 18. Lange O.: Całość i rozwój w świetle cybernetyki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.
 19. LeRoy S.F.: Efficient Capital Markets and Martingales. "Journal of Economic Literature" 1989, vol. 27, nr 4.
 20. Muller J.: Informacja w cybernetyce. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1974.
 21. Rak R., Drożdż S., Kwapień J.: Nonextensive Statistical Features of the Polish Stock Market Fluctuations. "Physica A" 2007, vol. 374.
 22. Shannon C.E.: A Mathematical Theory of Communication. "The Bell System Technical Journal" 1948, vol. 27.
 23. Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych. Red. G. Łukasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 24. Walecka J.D.: Fundamentals of Statistical Mechanics. Manuscripts and Notes of Felix Bloch. Imperial Colledge Press 2000.
 25. Yang J., Qiu W.: A measure of risk and a decision-making model based on expected utility and entro py. "European Journal of Operational Research" 2005, nr 164.
 26. Ziarko-Siwek U.: Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu