BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Susło Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Zieliński Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Właściwości reologiczne kremów kosmetycznych
Rheological Properties of Selected Cosmetic Creams
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 244, s. 32-46, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kosmetyki, Badania towaroznawcze, Jakość, Przemysł kosmetyczny, Rynek kosmetyków, Badania sensoryczne, Emulsje, Właściwości reologiczne, Substancje powierzchniowo czynne
Cosmetics, Commodity research, Quality, Cosmetic industry, Cosmetics market, Sensory research, Emulsions, Rheological properties, Surfactants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań wstępnych dotyczących właściwości reologicznych wybranych handlowych kremów kosmetycznych dostępnych na polskim rynku. Określono wpływ szybkości ścinania na badane wartości naprężeń ścinających badanych kremów w zakresie temperatur od 20 do 40°C. Stwierdzono, że z reologicznego punktu widzenia wszystkie badane handlowe kremy kosmetyczne należą do cieczy nienewtonowskich z grupy płynów pseudoplastycznych. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of preliminary research into rheological properties of the selected cosmetic creams available on the Polish market. The authors determined the effect of the shear rate on the shear stress of the tested cosmetic creams over temperature range from 20 to 40°C. It was found that from a rheological point of view all commercial cosmetic creams examined in this research can be classified as non-newtonian liquids known as pseudoplastic fluids. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Danek, A., 1963, Chemia fizyczna, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 2. Dylewska-Grzelakowska, J., 1999, Kosmetyka stosowana, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 3. Fabianowski, W., 2011a, Modyfikatory reologiczne pochodzenia syntetycznego, http://www.innovia.pl [dostęp: 6.12.2011].
 4. Fabianowski, W., 2011b, Modyfikatory reologii pochodzenia naturalnego, http://www.innovia.pl [dostęp: 6.12.2011].
 5. Ferguson, J., Kembłowski, Z., 1995, Reologia stosowana płynów, Wydawnictwo Marcus, Łódź.
 6. Gilewicz, J., 1957, Emulsje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 7. Heldman, D.R., Singh, R.R., 1981, Food Process Engineering; AVI Publishing Company Inc., West Port, Connecticut.
 8. Kembłowski, Z., 1973, Reometria płynów nienewtonowskich, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 9. Kokini, J.L., Cussler, E.L., 1987, The Psychophysics of Fluid Food Texture, w: Moskowitz, H.R. (ed.), Food Texture. Instrumental and Sensory Measurements, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, s. 97-127.
 10. de Levie, R., 1999, Estimating Parameter Precision in Non-linear Least Squares with Excel's Solver, Journal of Chemical Education, vol. 76 (11), s. 1594-1598.
 11. de Levie, R., 2008, Advanced Excel for Scientific Data Analysis, Oxford, New York.
 12. Maciejewska, P., Zieliński, R., 2009, Effect of Temperature on Rheological Properties of Cosmetics Creams, Towaroznawcze Problemy Jakości, vol. 2 (19), s. 82-88.
 13. Marcinkiewicz-Salmonowiczowa, J., 1995, Zarys chemii i technologii kosmetyków, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 14. Ogonowski, J., Tomaszkiewicz-Potępa, A., 2004, Analiza związków powierzchniowo czynnych, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
 15. Ostwald, W, 1925, Über die Geschwindigkeitsfunktion der Viskosität disperser Systeme I, Kolloid Z., vol. 36, s. 99-117.
 16. Reiner, M., 1958, Reologia teoretyczna, PWE, Warszawa.
 17. de Waele, A, 1923, Viscometry and Plastometry, Journal of Oil Colour Chemical Association, vol. 6, s. 33-69.
 18. Zieliński, R., 2009, Surfaktanty. Budowa, właściwości, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu