BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Sekurytyzacja wierzytelności w Polsce - implikacje na przyszłość
Securitization in Poland - Implications for Future
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 245-255, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wierzytelności, Sekurytyzacyjne instrumenty finansowania, Sekurytyzacja aktywów
Liability, Asset-Backed Securities (ABS), Asset securitisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy oceny wykorzystania transakcji sekurytyzacyjnych w Polsce w sektorze publicz­nym i prywatnym. W analizie zwrócono uwagę na rodzaj transakcji sekurytyzacyjnych oraz ich wiel­kość. Ponadto poruszono aktualne problemy na rynku finansowym, które mogą wpłynąć na sytuacje finansową przedsiębiorstw. We wnioskach autor wskazuje na możliwość wykorzystania narzędzia sekurytyzacji nie tyko przez przedsiębiorstwa działające w sektorze prywatnym, ale także przez jednost­ki samorządu terytorialnego. Jest to uzależnione od stosunku inwestorów do transakcji sekurytyzacyjnych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article describes Polish securitization's experience in private and public sectors. In article type of securitization and value of the transactions are taken into consideration. Moreover author touches actual problems of financial markets which could have influence on financial condition of Polish enterprises in the future. In conclusions author suggests that securitization could be solution for some problems not only for companies active in private sector but also for local government units. However, it depends on investors' attitude to the securitization in the nearest future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borek M.: Rola technik sekurytyzacyjnych. "Bank" nr 12/2000 r.
 2. Brzozowska K.: Sekurytyzacja aktywów w procesach restrukturyzacji finansowej. W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój. Red. M. Sierpińska, A. Jaki. Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 3. Dawidowicz D.: Fundusze sekurytyzacyjne w Polsce. W: Rynki finansowe. Red. H. Mamcarz. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.
 4. Jastrzębska M.: Obligacje sekurytyzacyjne. "Gazeta Bankowa" 2006, nr 2.
 5. Kuźmierkiewicz W., Pisarewicz P., Chmielewski M.: Fundusz sekurytyzacyjne - sposób na długi? "Gazeta Bankowa" 2003, nr 21.
 6. Matusiak M.: Cel- sekurytyzacja. "Gazeta Bankowa" 2006, nr 46.
 7. Matusiak M.: Spłacane na sprzedaż. "Gazeta Bankowa" 2008, nr 14.
 8. Największa w Europie Środkowej i Wschodniej sekurytyzacja z udziałem Raiffeisen Bank Polska, http:/ /www.bankier.pl/wiadomosc/Najwieksza-w-Europie-Srodkowej-i-Wschodniej-sekurytyzacja-z- udzialem-Raiffeisen-1413776.html, 20.01.2009.
 9. Notowania funduszy sekurytyzacyjnych uniwersalnych, http://notowania.pb.pl/fundtable/300, z 27.01.2009 r.
 10. Ogonowska-Rejer A.: Banki nie będą tak hojne jak w 2008 r., http://rp.pl/artykul/ 236148,243489_Banki_nie_beda_tak_hojne_jak_w_2008_r_.html, z 6.01.2009 r.
 11. Raiffeisen-Leasing Polska zawarł pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej transakcję sekurytyzacji w 2008 roku, www.bankier.pl/wiadomosc/Raiffeisen-Leasing-Polska, z 19.01.2008 r.
 12. Raport aktywa, 31.12.2008, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
 13. Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Komisja Nadzoru Fi­nansowego, Warszawa 2007.
 14. Styczek D.: Obiecujący początek. "Gazeta Bankowa" 2000, nr 19.
 15. Szabłowska E.: Zrealizowane projekty i nowe obszary zainteresowania sekurytyzacją. "Monitor Ra­chunkowości i Finansów" 2007, nr 8.
 16. Wilkowicz Ł.: Pierwsza sprzedaż zdrowego portfela. "Parkiet" z 22.02.2006 r.
 17. Wilkowicz Ł.: Pierwsze wzory. "Gazeta Bankowa" z 13-14 lutego 2001 r.
 18. Zombirt J.: Technika sekurytyzacji. "Bank" 1999, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu