BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Tytuł
Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości jako miara zjawiska upadłości w Polsce
Number of Applications for the Declaration of Bankruptcy as the Measure of the Phenomenon of the Bankruptcy in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 339-345, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo
Enterprise bankruptcy, Bankruptcy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, w odpowiedzi na niedoskonałości powszechnie wykorzystywanej miary w postaci liczby ogłaszanych upadłości, przedstawiona jest miara w postaci liczby składanych wniosków o ogło­szenie upadłości. Ponadto omówione zostały zasady ustalania tej wielkości na podstawie publikowa­nych statystyk sądowych. (abstrakt oryginalny)

The measure in the form of the number of filed motions for the declaration of bankruptcy is described in the article as a reply imperfections of the universally exploited measure in the form of the number of declared bankruptcies. Moreover pnnciples of establishing this measure on the basis of published court statistics were discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dec R: Statystyka upadłości. W: Bankructwa przedsiębiorstw, nabrane aspekty instytucjonalne. Red E. Mączyńska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 2. Gołębiowski G.: Trendy upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W: Zarządzanie finansami firm. Teorii i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe nr II09 AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 3. Gruszecki T: Instytucjonalno-prawne regulacje upadłości. W: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Red. E. Mączyńska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 4. Grzegorzewska E.: Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów europejskich, W: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW nr 68, SGGW Warszawa, 2008.
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe Al w Poznaniu nr 153, Poznań 1998.
 6. Korol T: Dynamiczno - statyczny model prognozowania spółek giełdowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Red. E. Mączyńska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 7. Prusak B.: Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2007.
 8. Zelek A.: Potransformacyjny kryzys polskich przedsiębiorstw, www.janek.ae.krakow.pl/~ekte/konfi/zelek.doc.
 9. Ustawa z 28.02.2003 r Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 z późn. zm.).
 10. www.eulerhermes.pl.
 11. www.coface.pl.
 12. www.cofaceintercredit.pl.
 13. www.ms.gov.pl/statystyki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu