BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpręglewska Patrycja (Politechnika Śląska, student), Zięba Michał (Politechnika Wrocławska, student)
Tytuł
Ekologia jako nowy pomysł na sukces : rozwój łańcucha dostaw z uwzględnieniem ochrony środowiska
Ecology as New Idea for a Success : Suply Chain Evolution in Aspect of Environmental Protecion
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2013, nr 60, s. 111-125, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Logistyka, Ekologia, Polityka ekologiczna
Supply chain, Logistics, Ecology, Ecological politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozwój łańcucha dostaw w kontekście ekologii i ochrony środowiska. Omówiono podejście do zrównoważonego rozwoju w aspekcie ewolucji łańcucha oraz element, który ostatnimi czasy ma ogromne znaczenie, mianowicie logistykę zwrotną. Następnie przedstawiono na przykładach sposoby można ograniczenia kosztów funkcjonowania magazynu jako jednego z elementów łańcucha dostaw. Ograniczenie kosztów ma bezpośredni wpływ zarówno na wydajność, jak i na ochronę środowiska. Celem artykułu jest pokazanie możliwych korzyści z inwestycji w rozwój elementów logistyki sprzyjających ekologii i ochronie środowiska. (abstrakt oryginalny)

This article describe development of supply chain in the context of ecology and environmental protection. It is show approach to sustainable development in aspect growing and evolution of supply chain and element which in present time is very important - reverse logistics. Later in the article there are practical examples of reduce costs in one element of supply chain - warehouse. Reduce of this cost has direct impact for productivity and environmental protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blumberg D.F., Introduction to management of Reverse Logistics and Closed Loop Supply Chain Processes, CRC Press, Boca Raton-London-New York- Washington 2005.
 2. Brdulak H., Michniewska K., Zielona logistyka, ekologistyka, zrównoważony rozwój w logistyce, "Logistyka", 2009, 4.
 3. Edwarczyk N., Koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw, "Logistyka", 2009, 1.
 4. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008.
 5. Schary P.B., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002.
 6. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E., Designing and Managing the Supply CHain, McGraw-Hill, New York 2003.
 7. Terreri A., Eight Steps to a Greener Supply Chain, World Trade Magazine, 2008, March, 31.
 8. Wiśniewski K., Zielona logistyka, www.logistyka-produkcji.pl.
 9. Woźniak H., Ewolucja łańcuchów dostaw, cz. 1, "Logistyka", 2008, 5.
 10. Woźniak H., Ewolucja łańcuchów dostaw, cz. 2, "Logistyka", 2008, 6.
 11. Woźniak H., Ewolucja łańcuchów dostaw, cz. 3, "Logistyka", 2009, 3.
 12. http://www.automotive-slaskie.pl/attachments/article/59/B.%20Juszczyk%20-%20 Instytut%20Metali%20Nieżelaznych.pdf (8.02.2013).
 13. http://axiimmo.com/hala-magazynowa-do-wynajecia-w-prologis-park-wroclaw-ii/ (6.02.2013).
 14. http://dbschenker-csr.pl/wyzwania-logistyki/lead-zielona-logistyka-db-schenker/ (5.02.2013).
 15. http://inzynierpv.pl/01/08/utylizacja-paneli-fotowoltaicznych (4.02.2013).
 16. http://konkursben.fpegda.pl/ben/index.php?ogniwa-i-moduly-fotowoltaiczne,42 (4.02.2013).
 17. http://www.lighting.pl/index.php?s_id=10&akcja=artykul&a_id=146 (6.02.2013).
 18. http://www.lighting.pl/index.php?s_id=2&akcja=news&n_id=1064&typ=0 (6.02.2013).
 19. http://www.nape.pl/Portals/NAPE/dyr1.pdf (7.02.2013).
 20. http://nm.pl/artykuly/wozki_widlowe/38/li_ion_akumulatorowa_piesn_przyszlosci.htm (2.02.2013) .
 21. http://pl.goodman.com/zrownowazony-rozwoj/studia-przypadku/przykladowarealizacja- dsv (4.02.2013).
 22. http://www.promag.pl/Bramy_przemyslowe,p,9058.html (7.02.2013).
 23. http://www.scirisheyes.com/zarzadzanie-lancuchem-dostaw-green-oraz-proces-jejwdrazania/(10.02.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9415
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu