BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szypulewska-Porczyńska Alina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykonywanie zawodów regulowanych w Unii Europejskiej : prawo i migracje
Posting of Workers in the European Union : Rules and Flows
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2013, nr 5, s. 22-29, rys.
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Migracja zawodowa, Swoboda przepływu pracowników w UE, Regulacje prawne
Professional skills, Occupational migration, Free movement of workers in the EU, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza planowanych zmian unijnych zasad uznawania kwalifikacji zawodowych. Punktem odniesienia dla oceny propozycji są obowiązujące regulacje (część pierwsza artykułu) oraz ich funkcjonowanie w praktyce (część druga). W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób unijne regulacje "godzą" zróżnicowane krajowe regulacje w zakresie zawodów regulowanych z unijnymi swobodami rynku wewnętrznego, zabezpieczając te ostatnie przed protekcyjnymi praktykami państw członkowskich. (fragment tekstu)

The process of creating a comprehensive system for recognition of professional qualifications under a broad horizontal legal umbrella has entered into a new phase in the European Union with the submission of a legislative proposal for modernising Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications. The aim of the article is to analyse the Commission proposals in this field and in particular to answer the question how they address the problem of compatibility of different national rules with European regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://ec.europa.eu/transport/media/infringements/directives/road_en.htm.
  2. Komisja Europejska, Regulated professions database (Baza danych zawodów regulowanych) http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.fm?fuseaction=home.home.
  3. Komisja Europejska, Przewodnik użytkownika. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_pl.pdf.
  4. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/cl1088_pl.htm.
  5. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0018_pl.htm.
  6. GHK, Revised Final Report - Study evaluating the Professional Qualifications Directive against recent educational reforms in EU Member States, 28 October 2011.
  7. European Commission, Reinforcing effective problem-solving in the Single Market. Unlocking SOLVIT's full potential at the occasion of its 10th anniversary, 2011, http://ec.europa.eu/solvit/site/docs/solvit_report_2011.pdf, s. 8.
  8. Kodeks postępowania zatwierdzony przez grupę koordynatorów ds. dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Krajowe praktyki administracyjne objęte dyrektywą 2005I36IWE, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/55/46/55462/PL_Kodeks_postepowania.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu