BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego jako element sprawozdania z działalności
The Statement Concearning Corporate Governance as an Element of the Director's Report
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 121-130, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Raporty księgowe, Ład korporacyjny
Accounting, Financial statements, Accounting reports, Corporate governance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie nowego elementu sprawozdania z działalności. Jest to, według uchwalonej 18 marca 2008 r. nowelizacji ustawy o rachunkowości, oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Obowiązek podania informacji w tym zakresie dotyczy jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z regulowanych rynków EOG . Obowiązek ten ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania z działalności za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008r. Na potrzeby opracowania zostały wykorzystane badania i analiza zasobów literaturowych oraz międzynarodowych i polskich regulacji rachunkowości. . (fragment tekstu)

The director's report is an additional report attached to the yearly financial statement by the entities obliged so by the Polish Accounting Act. The scope of the director's report is being constantly broadened. The amendment to the Accounting Act of 18th August 2008 have created an obligation for the entities, which shares are traded on the regulated stock exchange market in one of the EEA countries, to put the statement concearning corporate governance as an element of its director's report. The paper describes the rules of the corporate governance and the way of presenting them in the statement put in the director's report. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubakowska K., Kiziukiewicz T., Sawicki K., Znowelizowana ustawa o rachunkowości a rozwiązania międzynarodowe. Ekspert, Wrocław 2008 r.
  2. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW. Załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy.
  3. Opolski A., Nowe praktyki w spółkach publicznych. Gazeta prawna, nr 25 z 2008 r.
  4. Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości. Dz U nr 121, poz.591 z późn. zm.
  5. Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową. SGH, Warszawa 2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu