BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotowicz-Śwital Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcje szacowania rentowności klientów
The Conception of an Estimate of the Profitability a Customer
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 131-148, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rentowność, Klient
Accounting, Profitability, Customer
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono wiodące koncepcje szacowania rentowności współpracy z klientem. Koncepcje te zostały zróżnicowane ze względu na sposób ujmowania kosztów związanych z klientem, co wykorzystano jako kryterium ich podziału na tradycyjne i nowoczesne. W artykule stawia się tezę, iż do ustalania tej rentowności powinny być wykorzystane rozwiązania nowoczesne, oparte na analizie czynników, które na tę rentowność rzeczywiście wpływają.(abstrakt oryginalny)

The following article has shown the conception of profitability evaluation cooperating with a customer. These conceptions have been varied regarded to the ways of costs related to customers, which has been used as a criteria in order to divide the criterias into the traditional and modern ones. The article is also to prove that modern solutions should be used in order to establish the profitability. Thus, the contemporary methods ought to be based on the analyses of factors which actually influence the profitability.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey G. T., K. Wild: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, FRRwP, Warszawa 2000.
 2. Bednarski L.: Analiza rentowności przedsiębiorstwa, [w:] L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 3. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1992.
 4. Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 5. Christopher M., H. Peck: Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005.
 6. Cieślak M.: Zapasy [w:] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. Z. Kołaczyk, Wydawnictwo FORUM, Poznań 2002.
 7. Czubakowska K.: Przekroje ewidencyjne kosztów, [w:] K. Czubakowska, K. Winiarska: Rachunek kosztów w przemyśle, handlu i usługach, oddk, Gdańsk 2002.
 8. Czubakowska K.: Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem, [w:] Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Ekspert, Wrocław 2004.
 9. Dobiegala-Korona B.: Zarządzanie wartością klienta, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W. M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 10. Gierusz J.: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres uprawnień, ODDK, Gdańsk 2006.
 11. Kamela-Sowińska A.: Kalkulacja kosztów, [w:] W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke: Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 12. Kaplan R., R. Cooper: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 13. Lenskold J. D.: Pomiar rentowności inwestycji marketingowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 14. Lotko A.: Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2004.
 15. Rybarczyk K., P. Durak, G. K. Świderska: Narzędzia nowoczesnej rachunkowości zarządczej do formułowania i realizacji strategii [w:] Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, red. G. K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 16. Rybarczyk K., G. K. Świderska: Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością zasobów i procesów oraz rentownością klientów, rozdz. 6 [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G. K. Świderska, tom 1, Difin, Warszawa 2002.
 17. Sawicki K.: Przychody i koszty ich osiągnięcia [w:] Rachunkowość finansowa, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2004.
 18. Smith M.: Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej, FRRwP, Warszawa 1998.
 19. Strobacka K.: Customer Ralationschip Profitability in Retail Banking, Research Report No. 2, Swedish School of Economics and Business Administration, Helsingfors 1993.
 20. Szychta A.: Rozwój koncepcji Activity-Based Costing [w:] Współczesne koncepcje rachunkowości w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, Łódź 1994.
 21. Turyna J., B. Pułaska-Turyna: Rachunek kosztów i wyników, Finanse-Servis, Warszawa 1994.
 22. Tyran M.R., Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 23. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 19, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm., art. 3 ust. 1, pkt 30).
 24. Waśniewski T., W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.
 25. Wnuk-Pel T.: Rachunek kosztów działań, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. I. Sobańska, C. H. Beck, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu