BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewska Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Strategia finansowania a rentowność i płynność finansowa małych i średnich spółdzielni mleczarskich
Financial Strategy Versus Rentability and Financial Liquidity in Small and Medium Diary Cooperatives
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 41-50, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielnie, Przedsiębiorstwo, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Cooperatives, Enterprises, Enterprises financial liquidity
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono kondycję finansową małych i średnich spółdzielni mleczarskich, w zależności od stosowanej strategii finansowania. Spółdzielnie stosujące agresywną strategię finansowania działalności w roku 2004 odnotowały niekorzystne wartości wskaźników rentowności sprzedaży, majątku oraz kapitału własnego. W następnych latach, spółdzielnie w tej grupie sukcesywnie poprawiały wyniki w zakresie zyskowności i 2006 roku osiągały poziom rentowności zbliżony do tego, jaki był w spółdzielniach w grupie pierwszej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of relations between a financial strategy and a rentability and financial liquidity of small and medium dairy cooperatives. The cooperatives of a conservative strategy dominated in relation to liquidity. On the contrary, the cooperatives of an aggressive strategy were at risk of loosing their liquidity, especially regarding the lowest level of inventory. The financial strategy in small and medium dairy cooperatives is one of the most essential areas of financial deciding. Therefore, actions taken up in the area ought to keep liquidity and lead to optimize an amount and a structure of current assets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Duda J.: Finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw polskich sektora MŚP w okresie integracji z Unią Europejską. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007.
  2. Dylewski M.: Strategie finansowania przedsiębiorstwa a kształtowanie struktury kapitału. W: Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1136, Wrocław 2006.
  3. Kallberg J., Parkinson K.: Corporate Liquidity. Management and Measurement. Irwin, Homewood 1993.
  4. Kubiak J.: Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
  5. Wasilewski M.: Konkurencyjność polskich spółdzielni mleczarskich. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 4, Warszawa 2005.
  6. Wymysłowski S.: Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka. W: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Uniwersytet Warszawski,Difin, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu