BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Problem wdrażania rachunkowości memoriałowej w sektorze publicznym
The Problem of Influding of Accrual Accounting in the Public Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 177-188, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sektor publiczny
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Public sector
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W sektorze publicznym, nie tylko w Polsce, zdarzenia gospodarcze tradycyjnie ewidencjonuje się przy zastosowaniu metody kasowej. Ostatnio obserwuje się jednak, że systemy księgowe w sektorze publicznym na świecie wykazują tendencję do stosowania ogólnie przyjętych zasad rachunkowości memoriałowej. W tym celu opracowane zostały Międzynarodowe Standardy Rachunkowości dla Sektora Publicznego, które bazują na funkcjonujących już w świecie Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Organizacje tworzące te standardy wspierają jednostki sektora publicznego we wdrażaniu reformy oraz aktywnie włączają się w proces informowania o zmianach zachodzących w sprawozdawczości sektora publicznego. (abstrakt oryginalny)

In a public sector, not only in Poland, economic events are traditionally recorded with the use of cash basis. Recently is observed, that accounting systems in a public sector all over the world, tend to apply generally accepted rules of memorial basis. Therefore, International Standards of Accountancy for Public Sector have been designed and these standards are based on already functioning International Standards of Accountancy. The organizations that create those standards are supported by units of a public sector in the field of reform implementation and take part in an active process of informing about changes that take part in a public sector reporting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Lüder K., Jones R., Reforma rachunkowości budżetowej i systemów budżetowych w Europie, www.publ_reforma_rach.pdf
  2. Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  3. Wieliczko B., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego. "Rachunkowość Budżetowa", Nr 7/2005.
  4. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
  5. www.pwc.com/pl/pol/about/svcs/abas/memorial/dual.html.
  6. www.pwc.com/pl/pol/about/svcs/abas/memorial/about.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu