BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfil Przemysław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Przyjmowanie przez ministra finansów środków w depozyt lub w zarządzanie. Wnioski de lege lata
The Rules of Free Funds Transfer to the Minister of Finance in the Deposit or Management - Attempt to Assess
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 2, s. 118-126, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Sektor finansowy, Finanse publiczne, Dług publiczny, Depozyt bankowy
Financial sector, Public finance, Public debt, Bank deposit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie oraz ocena rozwiązań legislacyjnych umożliwiających przyjmowanie przez ministra finansów wolnych środków jednostek sektora finansów publicznych w depozyty lub w zarządzanie. Środki te są następnie wykorzystywane do zarządzania płynnością budżetu państw. Niestety rozwiązanie to wydaje się oddalać moment rozpoczęcia reformy finansów publicznych w Polsce. Jednocześnie stanowi zagrożenie dla realizacji zadań stojących przed jednostkami sektora finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present and to evaluate the rules which are a base for the general government sector entities of free funds transfer to the Minister of Finance in the deposit or management. These measures are used to manage the state budget liquidity. Unfortunately, this solution seems to delay the starting point of public finance reforms. At the same time, these rules pose a threat of the implementation of tasks facing the general government sector entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2004.
 2. Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, WoltersKluwer, Warszawa 2011.
 3. Gliniecka J., Harasimowicz J., Zasady polskiego prawa budżetowego, Brant, Bydgoszcz 2001.
 4. Marchewka-Bartkowiak K., Opinia merytoryczna dotycząca Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 35760), Warszawa 2010, www.sejm.gov.pl.
 5. Ministerstwo Finansów, Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - listopad 2011 r., Warszawa 2011.
 6. Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, WoltersKluwer, Warszawa 2011.
 7. Rada Ministrów, Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 z 6 grudnia 2011 roku, Warszawa 2011.
 8. Stankiewicz J., Debudżetyzacja finansów państwa, Temida 2, Białystok 2007.
 9. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.j. DzU 2009, nr 205, poz. 1585, z późn. zm.
 10. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 11. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy VI kadencji nr 3576, Warszawa 2010.
 12. Weralski M., Finanse i prawo finansowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu