BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wybrane zagadnienia rachunkowości we Włoszech
Accountancy in Italy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 217-224, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Włochy
Italy
Abstrakt
W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia dotyczące rachunkowości we Włoszech. Wskazano włoskie regulacje prawne rachunkowości, z których wiodącą rolę pełni Kodeks cywilny. Ukazano konstrukcję planu kont, która podporządkowana jest sprawozdawczości finansowej. Zaprezentowano podstawowe elementy rocznego sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)

The article presents some of the issues concerning accountancy in Italy. It indicates the Italian accounting regulations, the most significant of which is the Civil code. The article shows how the chart of accounts is arranged and how it is conditioned by financial reporting. Also presented are the basic elements of the annual financial report in Italy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Czwarta Dyrektywa 78/660/ EWG z dnia 25.07.1978 roku. w sprawie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych spółek określa między innymi prowadzenie ksiąg, wycenę aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań i badanie ich przez biegłego rewidenta a także ich publikację.
  2. Siódma Dyrektywa, 83/349/EWG z dnia 13.06.1983 roku w sprawie skonsolidowanych sprawozdań spółek określa warunki sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obowiązek badania i publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  3. Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarskiego, J. Gierusza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  4. G. Galassi, A.A. Jaruga: Międzynarodowa rachunkowość porównawcza- Polska i Włochy, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu