BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwizdała Jerzy P. (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu MSP w Polsce
EU's Structural Funds in Financing Polish Smes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 125-135, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze strukturalne, Finansowanie przedsiębiorstwa
Small business, Structural funds, Financing enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wytworzyła się nowa sytuacja, w jakiej znalazły się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W szczególnie dobrej sytuacji znalazły się MSP, dla których UE wypracowała politykę w zakresie dotacji funduszy strukturalnych. Proces skutecznego wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce jest gwarantem sukcesu gospodarczego. Stał się podstawą do tworzenia korzystnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. MSP są beneficjentami szeregu inicjatyw unijnych. O znaczeniu tego sektora gospodarki dla UE świadczy ilość celów stawianych do realizacji w ramach polityki strukturalnego finansowania oraz ilość środków przeznaczonych na ich realizację. Można stwierdzić, że przyjęta polityka wobec MSP zakończyła się w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE sukcesem.(abstrakt oryginalny)

Along with Poland joining the EU the new situation was created, in which every economic entity finds itself. In especially good situation are SMEs for which EU worked out the policy in respect to subsiding of structural funds. The process of effective structural funds implementation in Poland is the guarantee of economic success. It became the basis to create favourable conditions for social and economic development. SMEs are beneficiaries of several Union's initiatives. Significance of this economic sector is proven by the number of goals set to achieve within the scope of structural financing policy and amount of funds assigned for their realization. It can be stated that established policy towards SMEs in the first period of Polish partnership in the EU ended with a success.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka M., Kulawczuk P.: Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Twigger, Warszawa 1999.
 2. Kaliszuk A., Tarnowa A.: Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, Fundusz Współpracy. Warszawa 2004.
 3. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E.: Polityka w Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2004.
 4. Rogut A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia dla Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 5. Skarbek M.: Przepływy finansowe funduszy strukturalnych. "Bank i Rolnictwo" 2005, nr 12.
 6. Szlachta J.: Polityka regionalna i fundusze strukturalne. SGH, Warszawa 2000.
 7. www.europa.eu.int.
 8. www.f.pl/dotacje-UE.
 9. www.funduszestrukturalne.com.pl.
 10. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 11. www.konkurencyjnosc.gov.pl.
 12. www.mf.gov.pl.
 13. www.parp.gov.pl.
 14. www.samorząd.pap.com.pl.
 15. www.zporr.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu