BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ingildyeyeva Elina (Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Rynek kapitałowy na Ukrainie - stan i tendencje rozwojowe
Stock Market in Ukraine - State and Progress Trends
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 137-147, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój, Rynek kapitałowy
Development, Capital market
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule przedstawiono przesłanki powstania oraz współczesne warunki funkcjonowania rynku kapitałowego na Ukrainie. Ukazano taki cechy specyficzne rynku, jak podział rynku kapitałowego na zorganizowany i niezorganizowany, wielość podmiotów handlu oraz miejsce runku kapitałowego Ukrainy w świecie według klasyfikacji Standard & Poor's. Stwierdzono, że największą giełdą papierów wartościowych na Ukrainie jest PFTS. Przedstawiono wskaźniki charakteryzujące jej działalność (udział rynku, wielkość rocznych obrotów, indeksy,kapitalizacja).(abstrakt oryginalny)

The prerequisites of the initiation and the current activity conditions of the Ukrainian stock market are submitted in the article. Specific market traits such as dividing the stock market into organized and unorganized one have been found out, as well as a big number of trade subjects and the Ukrainian stock market's place in the world according to the Standard and Poor's classification has been discussed. It has been asserted that the biggest stock exchange in Ukraine is PFTS. The activity characteristics (share of the market, the yearly sales sizes, indexes, capitalization) have been submitted.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Давиденко Б.: Как создавался украинский фондовый рынок, Газета «Дело», http://www.delo. ua/news/companies/finances/info-44091.html.
  2. Драбчук В. ИФГ "Сократ": "В Украине фондовый рынок стремительно растет,несмотря на политический кризис", http://www.rbc.ua/rus/interview/2007/09/20/241894.shtml.
  3. Закон № 3480 Про цінні папери та фондовий ринок, http://www.smida.gov.ua/law/show.php?textid=144.
  4. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України у 2007 році, http://www. ssmsc.gov.ua.
  5. Прес-реліз: 2007 рік став одним з найуспішніших в історії українського фондового ринку,http://www.pfts.com/uk/news/?n_id=3814.
  6. Річні звіти ПФТС за 2000-2006 гг., http://www.pfts.com/uk/yearly-reports/.
  7. Статистична iнформація,http://www.ukrstat.gov.ua/.
  8. Украинский фондовый рынок второй в мире по прибыльности, http://rus.rynok.biz/Default2.aspx? ArticleID=31fea0b0-f856-4e85-8b26-beb6fec869e9#continue.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu