BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska Małgorzata (Politechnika Wrocławska), Pakulska Jolanta (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli)
Tytuł
Ubezpieczenia jako jeden z instrumentów finansowych
Insurance as One of Financial Instruments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 373-380, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Instrumenty finansowe, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Insurances, Financial instruments, Insurance company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono jeden z podstawowych instrumentów finansowych, jakim jest ubezpie­czenie. Ponadto pokazano jego rolę, nie tylko gospodarczą, ale również społeczną. W dalszej części opracowania wskazano na wnioski wypływające dla polskiego systemu ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

Insurance as a one of the basic financial instruments has been presented in this article. It shows its economics and social role.Futher it presents conclusions for polish insurance system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Al.-Kaber M.: Rynki finansowe i instytucje. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym­stoku, Białystok 2006.
 2. Al-Kaber M.: Rynek kapitałowy w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym­stoku, Białystok 2003.
 3. Holly R.: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współ­pracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych. "Gazeta Ubezpieczeniowe" 2003, nr 2.
 4. http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/140/rynek_finansowy_wspolczesne_kariery_i_tendencje.html], z 12.01.2009 r.
 5. Kodeks cywilny, Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. DzU 1964, nr 16, poz. 93.
 6. Kwiecień I.: Istota i rola ubezpieczeń. W: Ubezpieczenia - rynek i ryzyko. Red. W. Ronka-Chmielowiec. PWE, Warszawa 2002.
 7. Przygodzka R.: Ubezpieczenia gospodarcze. W: Finanse. Red. J. Zarzecki. Wyd. Wyższej Szkoły Eko­nomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
 8. Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 9. Rozporządzenie ministra finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, DzU 2003, nr 218, poz. 2144.
 10. System finansowy w Polsce lata dziewięćdziesiąte. Red. B. Pietrzak, Z. Pogański. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.
 11. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22.05.2003, DzU nr 124, poz. 1151 ze zm.
 12. Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994, DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu