BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osikowicz Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Fundusze unijne a zapotrzebowanie małych firm na rachunkowość
Structural Funds and a Small Enterprises' Demand for an Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 211-221, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne, Rachunkowość
Small business, EU funds, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mali przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych potrzebują modelu rachunkowości finansowej, uproszczonego stosownie do rozmiarów działalności, spełniającego łącznie wymogi informacyjne funduszy strukturalnych, a także wymogi prawa bilansowego i podatkowego.(abstrakt oryginalny)

Small enterprises applying for public help from structural funds need the model of financial accounting which is properly simplified accordingly to scale of their activity and which is accordant with a financial and a tax law as well as with structural funds' stipulations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Drury C.: Rachunek kosztów. PWN, Chapman & Hall, Warszawa 1995.
 2. Dobija M.: Zasada dualizmu jako podstawowy paradygmat rachunkowości i ekonomii. Zeszyty teoretyczne rachunkowości, t. 35 (91)
 3. . Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2004 r. GUS, Warszawa 2005.
 4. Gierusz J.: Plan kont z komentarzem: handel, produkcja, usługi. Gdańsk 2005.
 5. Pacioli L.: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Wenecja 1491.
 6. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. PWN, Warszawa 2007.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r. Londyn:International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, pkt. 22-46.
 8. Przedsiębiorczość w Polsce 2006. Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Przedsiebiorcy/ przedsiebiorczosc+w+polsce+2006.htm.
 9. Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych. Red. E. Jakubczyk-Cały. Difin, Warszawa 2006.
 10. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. K. Świderska. Difin, Warszawa 2002.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. DzU 2003, nr 152, poz. 1475, z późn. zm.
 12. Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, www.zporr.gov.pl/Dokumenty/sprawozdania/.
 13. Studium wykonalności. Załącznik nr 2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa, Nr konkursu: Dz.3.4/ML/3/05 12.12.2005 - 30.12.2005. Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Gospodarki i Infrastruktury, www.wrotamalopolski.pl/root_ZPORR/Wsparcie+przedsiebiorczosci/ Wprowadzenie/20051215.htm
 14. Niemczyk R.: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 2005. Wrocław 2005.
 15. Ustawa o rachunkowości, DzU 2002, nr 76 poz. 694 z późn. zm.
 16. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173 poz. 1807, z późn. zm.
 17. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54 poz. 535 z późn. zm.
 18. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 19. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.,
 20. Wniosek beneficjenta o płatność (Wzór). Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 r. (poz. 2206), www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/285B0254-1351- 4DF0-A227-591755702A89/209974/Wniosekoplatnosc1.doc.
 21. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Generator wniosków, www.mf.gov.pl/ dokument.php?const=1&id=36294&dzial=409.
 22. Załącznik nr 2 do Instrukcji do "wniosku beneficjenta o płatność" dla projektu finansowanego z EFRR w ramach ZPORR: Harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały* dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1, 3 i 4 ZPORR (w PLN), www.zporr.gov.pl/Dokumenty/umowy/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu