BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barburski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Współczesne koncepcje modelowania struktury kapitału
Modern Concepts of Capital Structure Modelling
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 447-460, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Struktura kapitału, Kapitał przedsiębiorstwa, Konflikty w przedsiębiorstwie
Capital structure, Business capital, Conflicts in organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione współczesne poglądy oraz modele dotyczące kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstw. Pierwszy z omawianych modeli oparty jest o koszty agencyjne, tj. koszty wynikające z konfliktu interesów. Wyróżnia się tutaj dwa rodzaje konfliktów: konflikty pomię­dzy udziałowcami (właścicielami kapitału) i menedżerami oraz konflikty pomiędzy właścicielami ka­pitału własnego i właścicielami zadłużenia (kapitału obcego). W drugim przedstawionym modelu zakłada się, że na strukturę kapitału przedsiębiorstwa wpływ posiada nierównomierny dostęp do informacji (głównie ze strony inwestorów oraz menedżerów) - po­dejście asymetrii informacyjnej. Kolejna grupa modeli wykorzystuje cechy teorii organizacji przedsiębiorstw Modele te można zaklasyfikować do dwóch kategorii. Pierwsza kategoria wykorzystuje relację pomiędzy strukturą kapi­tału firmy oraz jej strategią, przyjmowaną podczas konkurowania na rynku produktów. Druga katego­ria zwraca się z kolei ku relacji pomiędzy strukturą kapitału firmy oraz charakterystykami jej produk­tów lub zasobów produkcyjnych. Ostatni omawiany model służy do badania relacji pomiędzy strukturą kapitału a rynkiem kon­troli korporacyjnej. Wykorzystuje się w nim założenie, że udziały niosą ze sobą prawa głosu, zaś za­dłużenie nie niesie takich praw. (abstrakt oryginalny)

The article presents modern views and models focused on shaping capital structure of enter­prises. The first of the discussed models is based on agency costs, i.e. the costs resulting from conflicts of interests. Two types of conflicts are considered: conflicts between shareholders (capital owners) and managers as well as conflicts between equity holders and debt holders (external capital). The second of the presented models assumes that the capital structure of an enterprise is influenced by asymmetric information, i.e. unequal access to information (mainly on the part of investors and managers). Another group of models are based certain features of enterprise organization theories. These models can be classified into two categories. The first category exploits the relationship between a firm's capital structure and its strategy when competing on the product market. The second category addresses, in turn, the relationship between a firm's capital structure and the characteristics of its prod­ucts or inputs. The third discussed model is used to examine relations between capital structure and corporate control market. It assumes that stocks carry voting rights while debt does not entail such rights. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Brander J.A., Lewis T.R.: Oligopoly and financial structure; the limited liability effect. "The Ameri­can Economy Review" 1986, 76.
 2. Brennan M., Kraus A.: Efficient financing under asymmetric information. "The Journal of Finance" 1987, 42.
 3. Constantinides G.M., Grundy D.: Optimal investment with stock repurchase and financing as signals. "The Review of Financial Studies" 1989, 2.
 4. Diamond D.W.: Reputation acquisition in debt markets. "The Journal of Political Economy" 1989, 97.
 5. Fama E.F., Miller M.H.: The theory of Finance. Holt, Rinehart, and Winston, New York 1972.
 6. Harris M., Raviv A.: Capital structure and the informational role of debt. "The Journal of Finance" 1990, 45.
 7. Harris M., Raviv A.: The theory of capital structure. "The Journal of Finance" 1991, vol. XLVI nr 1, March.
 8. Heinkel R., Zechner J.: The role of debt and preferred stock as a solution to adverse investments incentives. "The Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1990, 25.
 9. Hirshleifer D., Thakor A.V.: Managerial reputation, project choice and debt. Working paper 14-89, Anderson Graduate School of Management at UCLA 1989.
 10. Jensen M.C.: Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. "The American Econo­mic Review" 1986, 76.
 11. Jensen M.C., Meckling W.: Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital struc­ture. "The Journal of Financial Economics" 1976, 3.
 12. Krasker W.: Stock price movements in response to stock issues under asymmetric information. "The Journal of Finance" 1986, 41.
 13. Leland H., Pyle D.: Information asymmetrics, financial structure, and financial intermediation. "The Journal of Finance" 1977, 32.
 14. Modigliani M., Miller H.: The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. "The American Economic Review" 1958, 48.
 15. Myers S.C., Majluf N.S.: Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. "The Journal of Financial Economics" 1984, 13.
 16. Myersa S.C." The capital structure puzzle. "Journal of Finance" 1984, 39.
 17. Narayanan M.P.: Debt versus equity under asymmetric information. "The Journal of Financial and Qu- antitative Analysis" 1988, 23.
 18. Noe T.: Capital structure and signaling game equilibria. "The Review of Financial Studies" 1988, 1.
 19. Poitevin M.: Financing signalling and the "deep-pocket" argument. "The Rand Journal of Econo­mics" 1989, 20.
 20. Ross S.: The determination of financial structure: The incentive signaling approach. "The Bell Jour­nal of Economics" 1977, 8.
 21. Sarig O.H.: Bargaining with a corporation and the capital structure of the bargaining firm. Working paper, Tel Aviv University 1988.
 22. Stulz R.: Managerial control of voting rights: Financing policies and the market for corporate con­trol. "The Journal of Financial Economics" 1988, 20.
 23. Stulz R.: Managerial discretion and optimal financing policies. "The Journal of Financial Economics" 1990, 26.
 24. Titman S.: The effectof capital structure on afirm's liquidation decision. "The Journal of Financial Economics" 1984, 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu