BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfil Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem mezzanine
Financing of Companies with Mezzanine Finance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 223-237, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie mezzanine, Finansowanie przedsiębiorstwa, Rozwój
Mezzanine finance, Financing enterprises, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Alternatywne rodzaje finansowania, tj. mezzanine zaczynają być traktowane jako uzupełnienie tradycyjnych instrumentów finansowania przedsiębiorstwa. Mezzanine łączy w sobie elementy długu i kapitału własnego. Mezzanine jest jednym z rodzajów private equity, czyli kapitału wysokiego ryzyka adresowanego do spółek niegiełdowych na różnych etapach ich rozwoju. Oprócz mezzanine, w skład private equity, wchodzą: venture capital, finansowanie wykupów menedżerskich (ang. Management Buy Out) i pozostałe rodzaje finansowania. Wyróżnia się dwie klasyfikacje instrumentów finansowych o charakterze mezzanine. W krajach o rozwiniętym rynku kapitałowym różnorodność narzędzi mezzanine jest największa (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy). Do instrumentów mezzanine zalicza się np. pożyczki podporządkowane, pożyczki partycypacyjne czy obligacje zamienne na akcje. Barierami, które spowalniają w Polsce proces rozpowszechnienia mezzanine jest słaba jego znajomość wśród właścicieli przedsiębiorstw, a także nieufność ich w przyjmowaniu kapitału o charakterze zbieżnym do kapitału własnego. Jednakże możliwości jego wykorzystania, a także jego elastyczność pozwala prognozować jego szybki rozwój w Polsce. Inne przesłanki rozwoju tego typu finansowania przedsiębiorstw w Polsce są następujące:• deficyt kapitału - w najbliższych latach wiele firm będzie potrzebowało finansowania na zakup środków trwałych i innych środków produkcji, aby móc konkurować na rynku UE i rynkach światowych, • rozwój rynku private equity - czemu towarzyszy presja, by finansować coraz większe transakcje przy zachowaniu wysokiej stopy zwrotu, co bezpośrednio przekłada się na popyt na mezzanine, • deficyt finansowania dłużnego - banki, które kierują się głównie możliwością zabezpieczenia na aktywach pożyczkobiorców, a nie poziomem generowanej przez nich gotówki, nie są w stanie zapełnić tej luki.(abstrakt oryginalny)

Alternative forms of financing such as mezzanine finance are becoming the center of attention as a supplement to the traditional forms of corporate financing. Mezzanine is a type of financing that combines elements of debt and equity financing. The specific form of a mezzanine financing instrument is classified first by its position between equity and debt in the balance sheet (equity vs. debt mezzanine), and second, by its tradability, which ranges from book instruments (private mezzanine) to those which can be traded on the capital markets (public mezzanine). The most important mezzanine financing instruments include subordinated loans, participating loans, "silent" participations, profit participation rights, convertible bonds, and bonds with warrants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyniak S.: Rozwój przez mezzanine. CEO Magazyn kadry zarządzającej, s. 2, 1.01.2005.
  2. Enz T., Ravara C.: Mezzanine Finance - A Hybrid Instrument with a Future. "Economic Briefing" nr 42, Credit Suisse.
  3. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Red. M. Panfil. Difin, Warszawa 2008.
  4. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe - teoria i praktyka. FRR 2000.
  5. Jurczewska M., "Doradca Podatnika" 2006, nr 7.
  6. Roden D., Lewellen W.: Corporate capital structure decision: evidence from leveraged buyouts. "Financial Management", Summer 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu