BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogibowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie narzędzi hybrydowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym
Using Hybrid Tools in International Tax Planning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 473-484, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Podatki
Financial instruments, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Struktury hybrydowe są jednym w wielu narzędzi międzynarodowego planowania podatkowe­go. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty działania narzędzi hybrydowych oraz możliwości wykorzystania ich w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Dla celów podatko­wych wyróżniamy: hybrydyzację finansową i hybrydyzację podmiotowości prawnej. W opracowaniu zaprezentowano przykładowe struktury hybrydowe, które umożliwiają optymalizację obciążeń podat­kowych. Omówiono także możliwości wykorzystania ich na gruncie polskich przepisów. (abstrakt oryginalny)

Hybrid structures are one of many tools of international tax planning. The purpose of this work is to present the issue of the hybrid tools and the possibilities of using them in international tax plan­ning. It presents the examples of the hybrid structures that enable companies to optimize their tax bur- den. This paper also attempts to analyze the possibilities of using the hybrid tools based on Polish tax law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Fundamental Reform of Corporate Income Tax. OECD Tax Policy Studies, OECD 2007.
  2. Fiszer J.: Czym są podmioty i instrumenty hybrydowe w prawie podatkowym. "Gazeta Prawna" z 16.09.2008.
  3. Kwaśny P, Grzymała M.: Optymalizacja podatku dochodowego. CFO "Magazyn Finansistów" 2007, nr 5.
  4. Litwińczuk H.: Prawo podatkowe przedsiębiorców. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  5. Oręziak L.: Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implika­cje dla Polski. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2007.
  6. Sylwestrzak P.: Hybrydyzacja osobowości prawnej dla celów podatkowych. W: Międzynarodowe pla­nowanie podatkowe. Red. Ł. Ziółko. Difin, Warszawa 2007.
  7. Finanse przedsiębiorstwa. Red. J. Szczepański, L. Szyszko. PWE, Warszawa 2007.
  8. Tomiczek G.: Zastosowanie narzędzia hybrydowego w planowaniu podatkowym. "Monitor Podatko­wy" 7/2008.
  9. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.).
  10. Wasiluk A.: Finansowanie długiem. W: Międzynarodowe planowanie podatkowe. Red. Ł. Ziółko. Di­fin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu