BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shkura Iryna, Jantoń-Drozdowska Elżbieta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Finansowanie działalności przedsiębiorstw na Ukrainie
Financing of Enterprises Activity in Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 281-292, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa
Financing enterprises
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy struktury finansowania działalności przedsiębiorstw na Ukrainie w latach 2003-2007. W okresie tym w strukturze i dynamice finansowania przedsiębiorstw ukraińskich zachodziły istotne zmiany. Z analizy wynika, że głównym źródłem kapitału dla przedsiębiorstw były kredyty bankowe, wśród których rośnie udział kredytów długoterminowych. Jednakże rosła rola instrumentów dłużnych jako środka pozyskiwania kapitału (ponad pięciokrotnie) oraz emisji akcji.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the results of enterprises' financing structure analyses in Ukraine. There are statistical dates from the period 2003-2007 years. Within this period changes in the dynamic and structure of enterprise financing had been held. It was noticed that banking credits are becoming a main source of financial resources. Moreover, it's important to note that the share of long-term credits was increasing as well. Besides, the role of bonds as the way of attracting capitals was growing (more than 5 times growth) and stock's issues also.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Fedorenko W., Gawrilowa T.: Ekonomiczne stanowyszcze pidpryemstw ta inwestycyjni procesy. "Ekonomika Ukrainy" 2003, nr 5.
 2. Smirnow W., Arcyszewskij L.: K zadejstwowaniu wnebudzhetnych istocznikow finansirowanija inwesticij. "Rossijskij ekonomiczeskij zhurnal" 1997, nr 5-6.
 3. http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2007/fin/frg/frg_u/frg1207_u.htm.
 4. http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2003/fin/frg/frg_u/frg122003.html.
 5. http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2007/fin/frg/frg_u/frg1207_u.htm.
 6. http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2003/fin/frg/frg_u/frg122003.html.
 7. Sprawozdanie o działalności Komisji Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego za 2003 oraz 2006 rok, w: http://www.ssmsc.gov.ua.
 8. http://www.bank.gov.ua.
 9. http://ukrstat.gov.ua.
 10. http://www.uaib.com.ua.
 11. http://www.aub.com.ua/ua/2008.html.
 12. http://www.aub.com.ua/ua/2003.html.
 13. Alekseewa M.: Komu kredity, korotkie i dlinnye? [w:] http://e-finance.com.ua/banks/2008/02/20/Komu_ kredity_korotkie_i_dlinnye.
 14. Zakon Ukrainy Pro cinni papary i fondowy birzhu, [w:] http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1201-12.
 15. http://www.companion.ua/Articles/Content/?Id=2723&Callback=0.
 16. Sprawozdanie o działalności Komisji Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego za 2006 rok,w: http://www.ssmsc.gov.ua.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu