BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudek Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola banków spółdzielczych w finansowaniu przedsiębiorców indywidualnych w Polsce
Role of Cooperative Banks In Financing Individual Entrepreneurs in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 293-301, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Finansowanie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorczości
Cooperative banks, Financing enterprises, Entrepreneurship financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono skalę finansowania przedsiębiorców indywidualnych przez banki spółdzielcze w Polsce. Z badań empirycznych wynika, że na poziom kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych w aktywach ogółem statystycznie istotnie wpływały rok badań, typ gmin i rodzaj województwa, na terenie którego prowadziły one działalność.(abstrakt oryginalny)

In this paper the scale of financing for individual companies supplied by cooperative banks in Poland was presented. Empirical study results suggest that the level of loans to individual entrepreneurs relative to total bank assets was statistically significant influenced by study year and spatial location of bank activity (gmina and voivodship).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Balcerowicz E.: Mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele. CASE,Warszawa 2002.
  2. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju. Red. N. Daszkiewicz. Wyd. CeDeWu.Warszawa 2007.
  3. Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
  4. Rao R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. Wyd. PWN, Warszawa 1982.
  5. Skowronek-Mielczarek A: Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
  6. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica.pl na przykładach z medycyny. Wyd. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 1998.
  7. Szczepankowski P: Finansowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd.Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu