BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego w dobie kryzysu
Effects of operation of special economic zones in the economic space of Dolnośląskie Voivodeship during crisis
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 31-41, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Special economic zones, Economic crisis, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono efektom funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w województwie dolnośląskim począwszy od 2008 r., czyli roku uznawanego za początek globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Za istotną uznano również weryfikację tezy o skuteczności specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia służącego rozwojowi społeczno-gospodarczemu, szczególnie w kontekście zmniejszania bezrobocia, podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej terenów słabiej rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

This article draws special attention to the effects of operation of special economic zones located within Dolnośląskie Voivodeship in the period from 2008, that is the year considered as the beginning of global financial and economic crisis. It has been also assumed that it is important to verify the thesis about the effectiveness of special economic zones as the tools of social and economic development, especially in the context of decreasing the unemployment, increasing the quality of human resources, and enhancing the investment attractiveness of less developed areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Broszkiewicz P., Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie Dolnego Śląska w latach 1997-2005), rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  2. Fiedor B. (red.), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK. Bilans pierwszej dekady, wpływ na region i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  3. Kubin T., Specjalne strefy ekonomiczne jako forma pomocy przedsiębiorcom ze strony państwa, [w:] Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010.
  4. Parki Przemysłowe, Technologiczne i Specjalne Strefy Ekonomiczne 2011, raport IPO.pl, http://www. ipo.pl/raporty/raport_parki_przemyslowe_i_strefy_ekonomiczne_2011/ (27.12.2012).
  5. Pastusiak R., Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
  6. http://www.mg.gov.pl (27.12.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu