BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wyzwania i dylematy współczesnej polityki regionalnej
Challenges and Dilemmas of Contemporary Regional Policy
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 53-62, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Region, Rozwój regionalny, Innowacje
Regional policy, Region, Regional development, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie animatorzy polityki regionalnej stanęli przed dylematem przewartościowania założeń polityki regionalnej. Znaczący wpływ na taki stan rzeczy mają współczesne przemiany w gospodarce światowej, ich kierunki i żywiołowość. Wydaje się, że w nowych założeniach polityka regionalna powinna opierać się na najnowszych dziedzinach funkcjonowania mechanizmów ekonomicznych oraz endogenicznych przewagach konkurencyjnych. (abstrakt oryginalny)

Currently, regional policy makers are facing the dilemma of reevaluation of regional policy assumptions. Modern changes in the world economy, their directions and spontaneity have a significant impact on this state. It seems that the new assumption of regional policy should be based on the latest domains of economic mechanisms and endogenous competitive advantages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D., Feldman M., Innovative Clusters and the Industry Life Cycle, referat do dyskusji nr 1161, Center for Economic Policy Research, London 1995.
 2. Białek J., Oleksiuk A., Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Difin, Warszawa 2009.
 3. Castells M., Koniec tysiąclecia, PWN, Warszawa 2009.
 4. Gaczek W.M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN" 2009, t. CXVIII.
 5. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 6. Harrison B., Grant J., Kelley M., Innovative Firm Behavior and Local Milieu: Exploring the Intersection of Agglomeration, Firm Effects, Industrial Organization and Technologisal Change, "Economic Geography" 1996, s. 72, nr 3.
 7. Kozak M., Narzędzia finansowania rozwoju regionalnego, "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 6.
 8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 13 lipca 2010.
 9. Markowski T., Kot J., Ideogram - przewodnik metodyczny restrukturyzacji regionalnej na przykładzie województwa radomskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 10. Olechnicka A., Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informatycznej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 4.
 11. Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa lipiec 2009.
 12. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 13. Stryjakiewicz T., Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, [w:] Koncepcje teoretyczne metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2001.
 14. Szlachta J., Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku,[w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1996.
 15. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2000.
 16. Wojtasiewicz L., Polityka rozwoju regionu wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Polityka ekonomiczna, współczesne wyzwania, red. M. Klamut, PWN, Warszawa 2007.
 17. www.mrr.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu