BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rowiński Janusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Strefa wolnego handlu UE-USA : problematyka gospodarki żywnościowej
The EU-US Free Trade Area : Issues of the Food Economy
Źródło
Unia Europejska.pl, 2013, nr 3 (220), s. 34-42, tab.
Słowa kluczowe
Handel, Stosunki transatlantyckie, Przemysł rolno-spożywczy, Gospodarka żywnościowa
Trade, Transatlantic relations, Agri-food industry, Food economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W lipcu 2013 roku rozpoczęły się rokowania w sprawie zawarcia między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP). Ocenia się, że liberalizacja handlu towarami rolnymi będzie stanowiła jeden z najbardziej wrażliwych tematów rokowań, ponieważ zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych rolnictwo pełni ważną funkcję w gospodarce i jest silnie chronione. W artykule zbadano wielkość i strukturę wzajemnych obrotów artykułami rolno-żywnościowymi. Punktem wyjścia badania była ogólna analiza pozycji obu partnerów na światowych rynkach rolnych. Z analizy wynika, że unijny eksport rolno- żywnościowy do USA był zdominowany przez handel napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi. Taka struktura towarowa obrotów była w dużym stopni wynikiem stosowania przez obu partnerów transatlantyckich rozlicznych barier pozataryfowych (nie analizowanych w tym artykule). W konkluzji także stwierdzono, że jedną z głównych przyczyn stosunkowo niewielkich obrotów artykułami rolno-spożywczymi między UE a USA jest niewielka komplementarność gospodarek żywnościowych. (abstrakt oryginalny)

In July 2013, there were initiated negotiations on the conclusion between the European Union and the United States of America of a Treaty on Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. It is estimated that liberalisation of trade in agricultural goods will be one of the most sensitive issues of negotiations as both in the European Union and the United States agriculture plays an important function in the economy and is strongly protected. In the article, the author surveyed the volume and structure of mutual turnover of food and agricultural goods. The starting point of the survey was an overall analysis of the position of both partners in the global agricultural markets. The analysis shows that the EU exports of food and agricultural goods to the USA were dominated by trade in soft and alcoholic beverages. Such a commodity structure of sales was, to a high degree, a result of the application by both transatlantic partners of various non-tariff barriers (not analysed in the article). In conclusion, the author stated that one of the main reasons for relatively low sales of food and agricultural goods between the EU and the USA was a low complementarity of food economies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment. Final Project Report, J. Francois (project leader). Centre for Economic Policy Research. London. March 2013.
  2. Interim Report to Leaders from the Co-Chairs EU-U.S. High Level Working Croup on Jobs and Growth. 19 June 2012. http://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2012/june/tradoc_149557.pdf.
  3. Final Report High Level Working Croup on jobs and Growth. February, 11, 2013. http://trade.ee/doclib/docs/201 3/february/tradoc_150519.pdf
  4. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2011: OECD Countries and Emerging Economies. OECD. 2011, s. 210.
  5. Tariff profiles 2012. European Union (27). World Trade Organization. Statistics Database.
  6. Eurostat Database. International Trade detailed Data. EU Trade since 1988 by HS2-HS4. (DS_016894).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu