BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rowiński Janusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Strefa wolnego handlu UE-USA : instrumenty chroniące rynki rolno-żywnościowe
EU-US Free Trade Agreement : Measures Protecting Agro-Food Markets
Źródło
Unia Europejska.pl, 2013, nr 4 (221), s. 16-24, tab.
Słowa kluczowe
Handel, Stosunki transatlantyckie, Przemysł rolno-spożywczy, Gospodarka żywnościowa
Trade, Transatlantic relations, Agri-food industry, Food economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Stany Zjednoczone i Unia Europejska, dwaj najwięksi światowi producenci, konsumenci i potęgi handlowe, silnie chronią swe rynki rolno-żywnościowe. Idea potencjalnej liberalizacji handlu rolno-żywnościowego w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, postulowana przez Grupę Roboczą Wysokiego Szczebla do Spraw Zatrudnienia i Wzrostu, budzi więc wiele emocji. W przypadku barier taryfowych liberalizacja ta, zgodnie zaleceniami Grupy, obejmowałaby zniesienie wszystkich ceł w handlu wzajemnym (poza cłami na towary najwrażliwsze). W artykule stwierdzono, że, wobec dużej przewagi rolnictwa USA, nieograniczony dostęp amerykańskich artykułów rolno-żywnościo-wych do unijnego rynku może stanowić duże zagrożenie dla gospodarki żywnościowej UE. Przypomniano wstrzemięźliwe dotychczas podejście UE do liberalizacji handlu rolnego, a także liczne spory toczone na forum WTO w kwestiach norm sanitarnych i fitosanitarnych (SPS), świadczące o odmiennym podejściu obu stron do niektórych spraw, ważnych nie tylko dla rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

The United States and the European Union, two of the world's largest agricultural producing, consuming, and trading entities, strongly protect their agro-food markets. The idea of a potential liberalisation of agro-food trade within the Transatlantic Trade and Investment Partnership, recommended by the High Level Working Group on Jobs and Growth, gives rise to a great concern. The liberalisation, according to the HLWG recommendations, would cover almost all customs duties (except those on the most sensitive items). In the paper, it was stated that in view of a substantial economic advantage of US agriculture, the unlimited access to the EU market may threaten the existence of European agriculture. A previous approach to the liberalisation of access to the EU agro-food markets has also been reminded, as well as the numerous non-tariff barriers and trade disputes in the WTO on SPS standards, testifying about fundamental differences in approaches of both parties towards some important, not only for agriculture, issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Rowiński, Strefa wolnego handlu UE-USA. Problematyka gospodarki żywnościowej, "Unia Europejska.pl", IBRKK, Warszawa 2013, nr 3 (220), s. 34-42.
  2. OECD, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2011, OECD Countries and Emerging Economies, OECD Publishing, Paris 2011, s. 203.
  3. Grade "A" Pasteurised Milk Ordinance. Revised 2011, U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Food and Drug Administration, February 2012.
  4. E. Kaliszuk, Bariery fitosanitarne i sanitarne, (w:) "Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z USA na gospodarkę Polski" (opracowanie niepublikowane).
  5. Bovine Spongiform Encephalopathy: Importation of bovines and bovine Products; Proposed Rule, Federal Register, Vol. 77, No 52, March 16, 2012.
  6. L. Murray i R. Lee, Overview of legislative principles and measures, http///www.who.int/ water_sanitation_health/overview legislative_principles.pdf
  7. R. Johnson, CE. Hanrahan, The U.S. - UE Beef Hormone Dispute, Congressional Research Service. CRS Report for Congress, http//www.fas.org/sgp/crs/row/ R40449/pdf.
  8. EU - US Transatlantic Trade and Investment Partnership. Sanitary and Phytosanitary Issues. Initial EU Position Paper.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu