BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Kisielewska Magdalena (Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki), Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce
The Sources of Financing Used by Polish Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 531-545, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorczości, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Kapitał własny
Entrepreneurship financing, Foreign capital in enterprises, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Realizowanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania kapitału, dotyczących zarów­no finansowania działalności bieżącej jak i inwestycyjnej, wiąże się z sięganiem po różne formy fi­nansowania. W zależności między innymi od swojej sytuacji ekonomicznej, przyjętej strategii oraz aktualnej sytuacji rynkowej, przedsiębiorstwa decydują się na finansowanie swojej działalności w róż­nym stopniu kapitałem obcym i własnym. W niniejszym artykule przedstawiona została analiza wyko­rzystania dostępnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Financing as well as operating and investment decisions require searching for funds from vari- ous sources. Generally they comprise some combination of debt and equity. This paper investigates which sources of funds are the most common ones used by commercial companies operating in Poland. The analysis provided for 2007 discovers that Polish entrepreneurs raise funds equally from both equity and debt capital providers. The most common source of equity capital seems to originate from outside of the stock exchange and private equity funds; however there are no detailed statistics on the structure of equity markets in Poland currently available. Also discussed in the paper is the fact that a major portion of debt capital comes from credits granted by suppliers and bank loans.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2006 rok. GUS, Warszawa 2007.
 2. Boni: Dokapitalizujemy BGK. "Rzeczpospolita" z 25.11.2008.
 3. Hirschleifer J.: Investment Decision under Uncertainty - Theoretic Approaches. The Quarterly Jour­nal of Economics, 1965.
 4. Mikołajczyk B.: Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Difin, Warszawa 2007.
 5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warsza­wa, maj 2007.
 6. Nie wystarczy przetrwać kryzys. "Rzeczpospolita" z 4.03.2009.
 7. Rocznik giełdowy 2008, GPW.
 8. Realizacja Planu Stabilności i Rozwoju, http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=2936 (16.03.2009).
 9. Tamowicz P.: Business Angels. Pomocna dłoń kapitału. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 10. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII2007. GUS, Warszawa 2008.
 11. http://www.bankier.pl/firma/vc/narzedzia/katalog/ (21.11.2008).
 12. http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=informacje_gieldowe&k=23&i=/zrodla/spolkigieldowe/debiuty/debiu- ty2007.html&sky=1 (25.11.2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu