BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hass-Symotiuk Maria (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Procedury medyczne jako przedmiot kalkulacji kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej
Medical Procedures as an Object of Cost Calculation in the Medical Establishment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 103-116, Rys., tab., bibliogr. poz. 7
Słowa kluczowe
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Służba zdrowia, Koszty
Health care institution, Health service, Costs
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zmiana systemu finansowania opieki zdrowotnej oraz rosnąca konkurencja na rynku usług medycznych stawiają nowe wyzwania przed menedżerami zakładów opieki zdrowotnej. Dotyczą one w szczególności poprawy efektywności wykorzystania zasobów będących w ich dyspozycji. Wiąże się to z koniecznością ciągłego monitorowania, analizowania i kontroli kosztów usług medycznych. W artykule przedstawiono kalkulację kosztów jednostkowych procedur medycznych jako narzędzie sterowania kosztami. Szczególną uwagę zwrócono na istotę i rodzaje procedur medycznych, wymagania dotyczące zastosowania kalkulacji kosztów procedur medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej, zasady ustalania kosztów jednostkowych oraz korzyści zeń wynikające. (abstrakt oryginalny)

The changes of financing system of health care and the growing competition between medical establishments oblige their managers to look for the new tools of cost management. In present conditions the medical establishments require continuous monitoring, analyzing and controlling of their medical services costs. One of the main tools of cost management is the cost calculation of the medical procedures. The article presents the cost calculation technique that allows to allocate resource costs to medical procedures and could afford appropriate information about the costs of medical services delivered to the patients. The article deals with the essence and types of medical procedures, the requirements determining application of presented calculation technique to the medical establishments, its advantages and the principles of establishing the unit costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Getzen T. E.: Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000,
  2. Rachunek kosztów usług medycznych i zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, red. M. Hass-Symotiuk, Szczecin 2000.
  3. Hass-Symotiuk M., Skrzypska D.; Problematyka cen i kosztów usług medycznych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, w: Zarządzanie w ochronie zdrowia. Materiały na konferencję naukową Poznań 1999.
  4. Kulis J., Kulis M., Stylo W.: Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Yesalis", Kraków 1999.
  5. Metodologia wyceny świadczeń opieki zdrowotnej. Agencja Oceny Technologii Medycznych, Warszawa - czerwiec 2007, maszynopis.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
  7. Rozporządzenie MZiOS z 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 164, poz. 1104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu