BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mleczko Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ procesu konsolidacji na efektywność finansową sektora banków spółdzielczych
The Influenc of Merger and Takeover Processes on the Level of Concentration in Cooperative Banking Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 565-575, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Konsolidacja, Efektywność, Banki spółdzielcze, Sektor bankowy
Consolidation, Effectiveness, Cooperative banks, Banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienia analizy i oceny ekonomicznych skutków procesów konsolidacji są szczególnie ak­tualne w sytuacji, gdy na rynkach finansowych mamy do czynienia z kryzysem. W publikacji podjęto próbę oceny efektów procesu konsolidacji, który w latach 1994-2007 został przeprowadzony w spół­dzielczym sektorze bankowym w Polsce. W publikacji przedstawiono wyniki badań empirycznych do­tyczących efektywności finansowej banków spółdzielczych, które uczestniczyły w procesie konso­lidacji oraz działających samodzielnie. Podstawę analizy stanowią dane pochodzące ze sprawozdań finansowych wszystkich funkcjonujących w latach 2003-2007 banków spółdzielczych, na podstawie których dokonano obliczeń wskaźników ROA, ROE i C/I. Wyniki badań pozwalają na sformułowanie twierdzenia, że proces konsolidacji jest jednym z istotnych czynników, który miał wpływ na efektywność finansową sektora banków spółdzielczych. Mogą być one również wykorzystane w projektowaniu rozwiązań dotyczących przyszłych fuzji i przejęć. (abstrakt oryginalny)

Realized since 1994 the process of consolidation in cooperative banking sector has resulted in reducing their number by 1083 i.e. From 1664 (on 13.12.1991) to 581 (on 31.12.2007). The aim of this article is the analysis and evaluation of the influence of the consolidation process on the level of splitting and concentration of cooperative banking sector in the years 2004-2007. The analysis and evaluation of this period is vital primarily because of the fact that till the end of the year 2005 banks had to have their own funds of at least € 500,000 and at the end of 2007 to fulfill the determined by the regulator the limit of capital amounting to € 1.000.000. The measurement of the scale of changeability of the net assets and own funds in the years 2004-2007 enables to state that the difference between the biggest and the smallest cooperative bank is getting bigger by the year. On the basis of the analysis of concentration indicators of net assets and own funds for 5,10,15,25,55 biggest banks one can form a statement that the level of concentration in banking sector is increasing by the year. Both the increase of the scale of changeability and the level of concentration can in future be of essential importance for the choice of the development strategy of particular cooperative banks and for their consolidation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Banki spółdzielcze w Polsce. Raport KNB, Warszawa 2006.
  2. Capiga M.: Ocena działalności placówki operacyjnej banku: dylematy metodologiczne i praktyczne. Wydawnictwo AE, Katowice 2003.
  3. Iwonicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
  4. Siudek T.: Efektywność w teorii i praktyce na przykładzie wybranych banków spółdzielczych w Pol­sce. Zeszyty Naukowe Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej nr 65, SGGW, War­szawa 2008.
  5. Sytuacja finansowa banków w 2007 r. Synteza. NBP, Warszawa. 2008.
  6. Szambelańczyk J.: Banki spółdzielcze w Polsce w procesie zmian systemowych. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu