BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwasieczko Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Markiewicz Dominika
Tytuł
Ujawnianie kapitału własnego a ład korporacyjny
Disclosure of Information of Owners' Equity Versus Corporate Governance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 127-135, Bibliogr. poz. 9
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kapitał własny
Accounting, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na fakt, że: stosowanie zasad ładu korporacyjnego wymaga dodatkowych ujawnień w sprawozdaniu finansowym - co do kapitału własnego - (np. wycena aktywów i pasywów - ustalanie np. wartości godziwej, ocena kosztu kapitału itp.) a także ujawnień informacji związanych z uzyskiwaniem, alokacją i zarządzaniem kapitałami. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to indicate that the systems of corporate governance determine more discloses of owners' equity (for example - parameters of valuation of assets and liabilities - fair value, cost of capital) and discloses of information of alocation, management of capitals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Aluchna M.: Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych, cz. 2. "E-mentor", 2006, nr 1.
  2. Cebrowska T.: Bilansowanie kapitału własnego, w: Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1999, nr 51.
  3. Gos W.: Szacunki jako parametr wartości aktywów i pasywów, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. Nauk, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007.
  4. Jarugowa A., Martyniuk T., Gierusz J. i inni: Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR - Podatki, red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, ODDG Gdańsk 2002.
  5. Jerzemowska A..' Nadzór korporacyjny, PWE Warszawa 2002.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004, SKwP.
  7. Łukasik G.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007.
  8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 108/2006 ) z dnia 11.o 1.2006 zmnieniające roz- porządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie strukturze Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego strukturze Rady strukturze odniesieniu do MSSF 1,4,6, strukturze 7, MSR 1, 14, 17, 32, 33 i 39, Interpretacji 6 Komitetu de. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC), Dziennik Urzędowy UE strukturze 24/1 z 27.1.2006).
  9. Zalega K.: Systemy corporate govemance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu